آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک قزوين 57 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
60,000
39,396,957,400 ریال
938,023 $
2
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
41,100
30,638,573,200 ریال
729,490 $
3
4 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
46,170
25,603,175,459 ریال
609,599 $
4
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
42,785
24,622,746,473 ریال
586,256 $
5
9 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
35,650
22,212,652,460 ریال
528,873 $
6
11 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
31,650
18,254,147,722 ریال
434,623 $
7
9 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
28,200
16,723,941,565 ریال
398,189 $
8
2 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
26,000
14,184,958,971 ریال
337,737 $
9
2 / 1399
قزوین
اسپانيا
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
38,352
13,931,150,100 ریال
331,694 $
10
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
2,670
13,017,613,338 ریال
309,943 $
11
11 / 1399
قزوین
اسپانيا
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
16,100
11,390,087,420 ریال
271,193 $
12
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
19,600
11,287,586,814 ریال
268,752 $
13
12 / 1399
قزوین
اسپانيا
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
15,350
10,707,879,680 ریال
254,950 $
14
10 / 1399
قزوین
اسپانيا
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
20,758
9,108,466,761 ریال
216,868 $
15
9 / 1399
قزوین
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
45,250
8,757,460,533 ریال
208,511 $
16
2 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
13,300
8,130,847,380 ریال
193,592 $
17
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
8,935
6,339,078,331 ریال
150,930 $
18
12 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
10,500
6,167,241,276 ریال
146,839 $
19
10 / 1399
قزوین
اسپانيا
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
9,600
6,072,568,620 ریال
144,585 $
20
1 / 1399
قزوین
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
9,400
5,816,166,930 ریال
138,480 $
21
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
16,453
5,696,825,783 ریال
135,639 $
22
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
8,234
4,667,249,465 ریال
111,125 $
23
2 / 1399
قزوین
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
21,800
4,361,330,720 ریال
103,841 $
24
11 / 1399
قزوین
اسپانيا
28399090
سایر سیلیکات ها، سیلیکات های فلزات قلیایی تجارتی
52,000
3,743,279,280 ریال
89,126 $
25
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
7,200
3,567,836,074 ریال
84,948 $
26
4 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
10,000
3,173,723,000 ریال
75,565 $
27
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
15091090
روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر
20,152
2,857,892,000 ریال
68,045 $
28
6 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
4,400
2,570,018,450 ریال
61,191 $
29
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
38160010
ککک س?مان نسوز
13,000
2,493,690,342 ریال
59,374 $
30
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
15159090
ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد
20,152
2,402,573,892 ریال
57,204 $
31
10 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
10,000
2,288,148,300 ریال
54,480 $
32
12 / 1399
قزوین
اسپانيا
38160010
ککک س?مان نسوز
25,000
2,074,484,790 ریال
49,392 $
33
2 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
3,801
1,961,005,384 ریال
46,691 $
34
10 / 1399
قزوین
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
20,400
1,960,605,118 ریال
46,681 $
35
10 / 1399
قزوین
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
15,000
1,780,131,000 ریال
42,384 $
36
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
8,000
1,734,216,960 ریال
41,291 $
37
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
14,000
1,634,307,500 ریال
38,912 $
38
6 / 1399
قزوین
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
10,000
1,169,172,000 ریال
27,837 $
39
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
584
981,000,000 ریال
23,357 $
40
9 / 1399
قزوین
اسپانيا
85044050
کنترل دور موتورInverter
1,000
927,614,879 ریال
22,086 $
41
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
4,250
803,821,200 ریال
19,139 $
42
11 / 1399
قزوین
اسپانيا
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
12,755
791,337,000 ریال
18,841 $
43
7 / 1399
قزوین
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
6,000
691,605,000 ریال
16,467 $
44
3 / 1399
قزوین
اسپانيا
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
900
659,423,610 ریال
15,701 $
45
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
39229000
مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي
2,550
621,570,600 ریال
14,799 $
46
8 / 1399
قزوین
اسپانيا
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
4,000
471,912,500 ریال
11,236 $
47
9 / 1399
قزوین
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
2,000
437,291,160 ریال
10,412 $
48
6 / 1399
قزوین
اسپانيا
85322200
خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک
388
330,409,368 ریال
7,867 $
49
6 / 1399
قزوین
اسپانيا
84806000
قالب براي مواد معدني.
4,000
308,575,362 ریال
7,347 $
50
5 / 1399
قزوین
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
4,000
295,272,000 ریال
7,030 $
مجموع کل (ریال): 359,819,623,170
مجموع کل (دلار): 8,567,135