آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک قزوين 151 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
19,210
67,451,236,008 ریال
1,605,982 $
2
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
85352920
دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر
20,646
56,827,835,112 ریال
1,353,044 $
3
5 / 1399
قزوین
ایتالیا
69022020
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد
166,446
53,715,906,932 ریال
1,278,950 $
4
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
150,692
51,002,272,742 ریال
1,214,340 $
5
7 / 1399
قزوین
ایتالیا
85352920
دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر
30,876
42,188,252,694 ریال
1,004,482 $
6
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
84514000
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد.
56,359
41,638,228,800 ریال
991,386 $
7
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
4,832
25,020,064,990 ریال
595,716 $
8
6 / 1399
قزوین
ایتالیا
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
7,627
24,636,558,000 ریال
586,585 $
9
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
69022020
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد
70,240
23,115,172,527 ریال
550,361 $
10
7 / 1399
قزوین
ایتالیا
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
14,188
21,811,763,900 ریال
519,328 $
11
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
202,541
19,847,449,658 ریال
472,558 $
12
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
54,818
19,764,392,956 ریال
470,581 $
13
6 / 1399
قزوین
ایتالیا
85352920
دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر
12,774
18,868,243,000 ریال
449,244 $
14
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
129,208
18,573,574,302 ریال
442,228 $
15
6 / 1399
قزوین
ایتالیا
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
148,690
18,521,502,965 ریال
440,988 $
16
7 / 1399
قزوین
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
47,386
16,439,211,462 ریال
391,410 $
17
8 / 1399
قزوین
ایتالیا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
87,100
14,862,685,360 ریال
353,873 $
18
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
24,000
14,497,439,268 ریال
345,177 $
19
8 / 1399
قزوین
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
42,142
14,283,506,603 ریال
340,083 $
20
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
48062000
کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق
130,593
14,184,123,578 ریال
337,717 $
21
4 / 1399
قزوین
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
40,855
12,807,767,740 ریال
304,947 $
22
7 / 1399
قزوین
ایتالیا
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
98,540
11,838,760,555 ریال
281,875 $
23
6 / 1399
قزوین
ایتالیا
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
2,750
11,501,150,000 ریال
273,837 $
24
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
7,423
11,163,461,715 ریال
265,797 $
25
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
48062000
کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق
92,510
10,417,562,762 ریال
248,037 $
26
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
720
10,269,292,811 ریال
244,507 $
27
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
34021390
ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
12,350
10,033,535,200 ریال
238,894 $
28
5 / 1399
قزوین
ایتالیا
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
4,755
9,185,666,156 ریال
218,706 $
29
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
85352920
دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر
4,337
8,846,276,176 ریال
210,626 $
30
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
24,419
8,615,044,893 ریال
205,120 $
31
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
62,130
8,566,815,940 ریال
203,972 $
32
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
3,573
8,348,817,908 ریال
198,781 $
33
4 / 1399
قزوین
ایتالیا
84389000
اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
1,460
7,758,228,382 ریال
184,720 $
34
3 / 1399
قزوین
ایتالیا
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
6,421
7,714,817,926 ریال
183,686 $
35
6 / 1399
قزوین
ایتالیا
76071990
ساير
18,685
7,632,312,093 ریال
181,722 $
36
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
8,146
7,451,639,000 ریال
177,420 $
37
11 / 1399
قزوین
ایتالیا
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
90,362
7,282,439,320 ریال
173,391 $
38
2 / 1399
قزوین
ایتالیا
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
42,500
6,828,900,000 ریال
162,593 $
39
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
39,451
6,803,496,440 ریال
161,988 $
40
7 / 1399
قزوین
ایتالیا
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
37,400
6,703,234,960 ریال
159,601 $
41
2 / 1399
قزوین
ایتالیا
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
3,700
6,561,901,547 ریال
156,236 $
42
11 / 1399
قزوین
ایتالیا
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
19,225
6,169,834,055 ریال
146,901 $
43
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
39,100
5,859,851,448 ریال
139,520 $
44
12 / 1399
قزوین
ایتالیا
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
40,235
5,337,604,749 ریال
127,086 $
45
9 / 1399
قزوین
ایتالیا
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
3,956
5,085,118,480 ریال
121,074 $
46
3 / 1399
قزوین
ایتالیا
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
8,000
4,888,932,000 ریال
116,403 $
47
10 / 1399
قزوین
ایتالیا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
8,700
4,795,306,201 ریال
114,174 $
48
11 / 1399
قزوین
ایتالیا
48062000
کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق
43,703
4,769,838,944 ریال
113,568 $
49
5 / 1399
قزوین
ایتالیا
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
4,696
4,675,140,000 ریال
111,313 $
50
4 / 1399
قزوین
ایتالیا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
50,000
3,870,154,000 ریال
92,147 $
مجموع کل (ریال): 809,032,322,258
مجموع کل (دلار): 19,262,675