آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور تايوان گمرک قزوين 72 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
96,000
16,280,573,120 ریال
387,633 $
2
9 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
64,000
11,305,392,000 ریال
269,176 $
3
7 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
64,000
11,037,376,000 ریال
262,795 $
4
8 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
64,000
11,018,000,000 ریال
262,333 $
5
2 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
64,000
10,431,680,000 ریال
248,373 $
6
12 / 1399
قزوین
تايوان
39012059
کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل
99,000
6,819,685,500 ریال
162,373 $
7
12 / 1399
قزوین
تايوان
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
4,000
6,193,217,810 ریال
147,458 $
8
12 / 1399
قزوین
تايوان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
5,966
6,164,128,080 ریال
146,765 $
9
6 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
5,572,224,000 ریال
132,672 $
10
5 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
5,559,120,000 ریال
132,360 $
11
11 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
5,440,314,240 ریال
129,531 $
12
1 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
5,332,768,000 ریال
126,971 $
13
3 / 1399
قزوین
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
5,103,280,000 ریال
121,507 $
14
9 / 1399
قزوین
تايوان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
12,800
4,447,651,125 ریال
105,896 $
15
10 / 1399
قزوین
تايوان
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
3,886
4,391,760,255 ریال
104,566 $
16
2 / 1399
قزوین
تايوان
29161400
کاسترهاي اسيد متاكريليك
45,600
4,354,947,840 ریال
103,689 $
17
1 / 1399
قزوین
تايوان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
12,800
4,256,691,600 ریال
101,350 $
18
10 / 1399
قزوین
تايوان
34021990
سایر مواد آلی تانسیواکتیو، حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی
31,400
4,009,811,710 ریال
95,472 $
19
1 / 1399
قزوین
تايوان
85238000
ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور
32
3,331,740,325 ریال
79,327 $
20
9 / 1399
قزوین
تايوان
39012059
کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل
49,500
3,322,429,110 ریال
79,105 $
21
2 / 1399
قزوین
تايوان
37019920
زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد
720
3,320,784,000 ریال
79,066 $
22
3 / 1399
قزوین
تايوان
39111000
رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر
16,000
3,300,424,772 ریال
78,582 $
23
12 / 1399
قزوین
تايوان
85158090
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر
9,965
3,257,258,448 ریال
77,554 $
24
9 / 1399
قزوین
تايوان
85158090
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر
9,965
3,170,082,608 ریال
75,478 $
25
8 / 1399
قزوین
تايوان
34021990
سایر مواد آلی تانسیواکتیو، حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی
23,200
2,910,935,896 ریال
69,308 $
26
4 / 1399
قزوین
تايوان
85158090
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر
9,965
2,896,910,432 ریال
68,974 $
27
12 / 1399
قزوین
تايوان
29055990
سایر مشتقات هالوژنه ، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل های غیر حلقوی
2,000
2,545,002,000 ریال
60,595 $
28
8 / 1399
قزوین
تايوان
29055990
سایر مشتقات هالوژنه ، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل های غیر حلقوی
2,000
2,539,017,239 ریال
60,453 $
29
2 / 1399
قزوین
تايوان
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
8,960
2,495,598,742 ریال
59,419 $
30
11 / 1399
قزوین
تايوان
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
15,600
1,971,792,370 ریال
46,947 $
31
2 / 1399
قزوین
تايوان
84671900
ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي
1,258
1,909,460,142 ریال
45,463 $
32
1 / 1399
قزوین
تايوان
29142900
ساير ستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها، يونون ها ومتيل يونون ها
12,640
1,899,798,600 ریال
45,233 $
33
6 / 1399
قزوین
تايوان
29055990
سایر مشتقات هالوژنه ، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل های غیر حلقوی
1,500
1,895,350,968 ریال
45,127 $
34
5 / 1399
قزوین
تايوان
29055990
سایر مشتقات هالوژنه ، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل های غیر حلقوی
1,500
1,814,455,240 ریال
43,201 $
35
6 / 1399
قزوین
تايوان
84671990
مجموعه قیچی و وسایل هرس باغبانی غیر بادی
1,229
1,725,982,612 ریال
41,095 $
36
10 / 1399
قزوین
تايوان
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
27
1,684,636,278 ریال
40,110 $
37
8 / 1399
قزوین
تايوان
28321020
متابي سولفيت
11,500
1,597,001,218 ریال
38,024 $
38
10 / 1399
قزوین
تايوان
37019920
زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد
272
1,560,376,467 ریال
37,152 $
39
5 / 1399
قزوین
تايوان
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
18
1,053,851,228 ریال
25,092 $
40
10 / 1399
قزوین
تايوان
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
230
840,113,868 ریال
20,003 $
41
2 / 1399
قزوین
تايوان
75089000
مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست.
600
768,254,154 ریال
18,292 $
42
12 / 1399
قزوین
تايوان
70060090
ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي
144
753,087,216 ریال
17,931 $
43
12 / 1399
قزوین
تايوان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
2,000
748,530,000 ریال
17,822 $
44
6 / 1399
قزوین
تايوان
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
1,609
678,387,420 ریال
16,152 $
45
2 / 1399
قزوین
تايوان
70060090
ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي
144
661,527,846 ریال
15,751 $
46
10 / 1399
قزوین
تايوان
75089000
مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست.
400
556,911,264 ریال
13,260 $
47
9 / 1399
قزوین
تايوان
75089000
مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست.
400
543,891,575 ریال
12,950 $
48
8 / 1399
قزوین
تايوان
38243000
كربورهاي فلزي به هم فشرده نشده
700
457,811,016 ریال
10,900 $
49
9 / 1399
قزوین
تايوان
37071000
امولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي
23
423,032,300 ریال
10,072 $
50
10 / 1399
قزوین
تايوان
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
300
422,300,697 ریال
10,055 $
مجموع کل (ریال): 184,775,357,331
مجموع کل (دلار): 4,399,413