آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک قزوين 51 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
قزوین
فرانسه
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
101,500
76,021,846,145 ریال
1,810,044 $
2
12 / 1399
قزوین
فرانسه
29051700
دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک)
91,471
41,758,157,642 ریال
994,242 $
3
10 / 1399
قزوین
فرانسه
85044050
کنترل دور موتورInverter
7,748
25,415,338,500 ریال
605,127 $
4
10 / 1399
قزوین
فرانسه
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
42,320
23,294,731,797 ریال
554,636 $
5
12 / 1399
قزوین
فرانسه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
457
22,617,442,988 ریال
538,511 $
6
12 / 1399
قزوین
فرانسه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
189,250
20,541,990,000 ریال
489,095 $
7
12 / 1399
قزوین
فرانسه
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
16,344
13,423,638,000 ریال
319,610 $
8
10 / 1399
قزوین
فرانسه
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
10,766
12,469,640,400 ریال
296,896 $
9
4 / 1399
قزوین
فرانسه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
120,000
10,800,132,000 ریال
257,146 $
10
10 / 1399
قزوین
فرانسه
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
15,200
8,315,141,160 ریال
0 $
11
6 / 1399
قزوین
فرانسه
84386000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات
17,000
6,948,620,000 ریال
165,443 $
12
10 / 1399
قزوین
فرانسه
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
10,000
5,940,995,340 ریال
141,452 $
13
10 / 1399
قزوین
فرانسه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
53,500
5,463,146,025 ریال
130,075 $
14
5 / 1399
قزوین
فرانسه
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
7,000
5,380,282,800 ریال
128,102 $
15
8 / 1399
قزوین
فرانسه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
7,050
4,730,962,080 ریال
112,642 $
16
5 / 1399
قزوین
فرانسه
25262090
سنگ صابون هاي خرد شده طبيعي يا پودر شده
53,086
4,702,482,187 ریال
111,964 $
17
8 / 1399
قزوین
فرانسه
25262090
سنگ صابون هاي خرد شده طبيعي يا پودر شده
51,488
4,533,324,085 ریال
107,936 $
18
11 / 1399
قزوین
فرانسه
21069010
استابيلايزر
6,500
4,507,283,916 ریال
107,316 $
19
8 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
11,925
4,269,370,367 ریال
101,652 $
20
6 / 1399
قزوین
فرانسه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
220
4,147,914,750 ریال
98,760 $
21
12 / 1399
قزوین
فرانسه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
22,868
4,064,140,303 ریال
96,765 $
22
9 / 1399
قزوین
فرانسه
85365040
کليد فشاري (push buttom switch)
1,313
3,771,376,460 ریال
89,795 $
23
4 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
8,700
3,635,732,880 ریال
86,565 $
24
2 / 1399
قزوین
فرانسه
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
766
3,547,099,837 ریال
84,455 $
25
6 / 1399
قزوین
فرانسه
21069010
استابيلايزر
4,000
2,988,048,400 ریال
71,144 $
26
8 / 1399
قزوین
فرانسه
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
10,000
2,965,411,250 ریال
70,605 $
27
6 / 1399
قزوین
فرانسه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
14,900
2,958,126,800 ریال
70,432 $
28
7 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
4,200
2,659,736,250 ریال
63,327 $
29
4 / 1399
قزوین
فرانسه
25262090
سنگ صابون هاي خرد شده طبيعي يا پودر شده
30,510
2,592,083,782 ریال
61,716 $
30
9 / 1399
قزوین
فرانسه
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
710
2,439,422,555 ریال
58,081 $
31
8 / 1399
قزوین
فرانسه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
12,115
2,391,421,075 ریال
56,939 $
32
10 / 1399
قزوین
فرانسه
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
1,030
2,249,474,203 ریال
53,559 $
33
5 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
3,400
2,149,245,135 ریال
51,173 $
34
8 / 1399
قزوین
فرانسه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
16,760
1,758,299,842 ریال
41,864 $
35
12 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
7,425
1,746,758,136 ریال
41,589 $
36
12 / 1399
قزوین
فرانسه
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
4,642
1,493,067,840 ریال
35,549 $
37
11 / 1399
قزوین
فرانسه
84419000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر
188
1,359,557,150 ریال
32,370 $
38
7 / 1399
قزوین
فرانسه
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
2,700
1,113,947,280 ریال
26,523 $
39
7 / 1399
قزوین
فرانسه
39111000
رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر
4,250
1,088,910,000 ریال
25,926 $
40
1 / 1399
قزوین
فرانسه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
85
944,925,041 ریال
22,498 $
41
8 / 1399
قزوین
فرانسه
84059000
اجزاء و قطعات مولدهاي گاز هوا يا گازآب و غيره
724
889,308,780 ریال
21,174 $
42
8 / 1399
قزوین
فرانسه
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
6,388
794,229,100 ریال
18,910 $
43
5 / 1399
قزوین
فرانسه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
960
562,394,736 ریال
13,390 $
44
10 / 1399
قزوین
فرانسه
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
1,658
482,456,325 ریال
11,487 $
45
11 / 1399
قزوین
فرانسه
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
3,500
412,784,000 ریال
9,828 $
46
10 / 1399
قزوین
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
500
343,642,680 ریال
8,182 $
47
9 / 1399
قزوین
فرانسه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
30
338,288,246 ریال
8,054 $
48
9 / 1399
قزوین
فرانسه
34021390
ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
1,122
190,752,000 ریال
4,542 $
49
9 / 1399
قزوین
فرانسه
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
50
155,759,260 ریال
3,709 $
50
5 / 1399
قزوین
فرانسه
69022010
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93% يا بيشتر سيليس (Sio2)
756
42,676,480 ریال
1,016 $
مجموع کل (ریال): 357,411,516,008
مجموع کل (دلار): 8,311,816