آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور چين گمرک قزوين 853 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
385,910
406,585,606,626 ریال
9,680,610 $
2
6 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
316,905
287,997,995,884 ریال
6,413,403 $
3
8 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
246,340
190,192,564,698 ریال
4,528,394 $
4
12 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
328,600
190,115,990,754 ریال
4,526,571 $
5
7 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
217,290
181,391,960,139 ریال
3,977,013 $
6
10 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
270,230
178,663,260,989 ریال
4,253,887 $
7
5 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
164,480
154,838,824,334 ریال
3,686,639 $
8
11 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
228,920
143,963,977,225 ریال
3,040,495 $
9
2 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
114,114
123,465,670,246 ریال
2,939,659 $
10
8 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
14,120
107,513,107,624 ریال
2,559,836 $
11
9 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
12,640
103,836,865,109 ریال
2,147,851 $
12
9 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
170,940
101,293,431,536 ریال
2,220,948 $
13
4 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
13,596
92,856,262,690 ریال
2,004,047 $
14
10 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
12,159
89,383,563,019 ریال
2,128,180 $
15
10 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
16,623
86,174,995,078 ریال
2,051,786 $
16
12 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
16,112
84,008,649,466 ریال
2,000,206 $
17
11 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
15,456
80,291,549,117 ریال
1,911,704 $
18
3 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
58,885
67,951,899,753 ریال
1,617,902 $
19
11 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
8,500
63,068,792,445 ریال
1,501,638 $
20
3 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
6,551
53,531,062,834 ریال
1,274,549 $
21
7 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
6,227
52,652,439,143 ریال
1,253,630 $
22
6 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
6,338
51,924,714,037 ریال
1,236,303 $
23
12 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
6,907
50,115,574,371 ریال
1,193,228 $
24
5 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
6,242
46,931,529,534 ریال
1,117,417 $
25
7 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
9,334
46,422,605,047 ریال
1,105,300 $
26
11 / 1399
قزوین
چين
84211900
ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
26,190
45,017,999,900 ریال
1,071,857 $
27
7 / 1399
قزوین
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
269,810
43,970,322,032 ریال
1,046,912 $
28
9 / 1399
قزوین
چين
84393000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا
222,214
42,511,602,000 ریال
1,012,181 $
29
2 / 1399
قزوین
چين
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
365,036
36,773,335,396 ریال
875,556 $
30
3 / 1399
قزوین
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
194,721
36,555,858,783 ریال
870,378 $
31
1 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
7,538
35,318,206,073 ریال
840,910 $
32
8 / 1399
قزوین
چين
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
6,666
33,149,784,236 ریال
789,281 $
33
7 / 1399
قزوین
چين
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
82,513
32,273,330,000 ریال
768,413 $
34
10 / 1399
قزوین
چين
39019000
ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
313,850
31,091,935,942 ریال
740,284 $
35
2 / 1399
قزوین
چين
85371030
كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري
3,501
30,550,767,556 ریال
727,399 $
36
2 / 1399
قزوین
چين
48064000
کاغذ شيشه نما و ساير کاغذهاي برا ق شده شفاف يا نيمه شفاف، به شکل رول يا ورق، غير مذکور در جاي ديگر
454,726
30,264,386,722 ریال
720,581 $
37
1 / 1399
قزوین
چين
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
28,620
29,870,654,544 ریال
711,206 $
38
12 / 1399
قزوین
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
67,226
28,947,618,000 ریال
689,229 $
39
12 / 1399
قزوین
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
163,052
28,545,544,724 ریال
679,656 $
40
10 / 1399
قزوین
چين
48064000
کاغذ شيشه نما و ساير کاغذهاي برا ق شده شفاف يا نيمه شفاف، به شکل رول يا ورق، غير مذکور در جاي ديگر
397,107
28,390,235,258 ریال
675,958 $
41
10 / 1399
قزوین
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
152,800
28,346,122,081 ریال
674,908 $
42
5 / 1399
قزوین
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
63,770
27,153,063,000 ریال
646,502 $
43
3 / 1399
قزوین
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
61,194
26,199,890,935 ریال
623,807 $
44
11 / 1399
قزوین
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
136,260
26,170,156,865 ریال
623,099 $
45
11 / 1399
قزوین
چين
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
245,538
26,061,538,377 ریال
620,513 $
46
9 / 1399
قزوین
چين
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
244,970
25,691,255,386 ریال
611,697 $
47
6 / 1399
قزوین
چين
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
244,810
25,539,311,676 ریال
608,079 $
48
10 / 1399
قزوین
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
15,000
25,052,467,000 ریال
596,487 $
49
5 / 1399
قزوین
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
144,356
24,361,164,216 ریال
580,028 $
50
8 / 1399
قزوین
چين
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
256,156
24,158,004,282 ریال
575,191 $
مجموع کل (ریال): 3,807,137,446,682
مجموع کل (دلار): 88,751,308