آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک مشهد 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
1,365
60,554,448,846 ریال
1,441,773 $
2
9 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
920
40,534,084,680 ریال
965,097 $
3
10 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
4,380
34,787,947,653 ریال
828,284 $
4
11 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
455
31,583,487,496 ریال
751,988 $
5
10 / 1399
مشهد
آلمان
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
38,000
24,512,160,000 ریال
583,623 $
6
7 / 1399
مشهد
آلمان
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
30,500
22,072,500,000 ریال
525,536 $
7
8 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
455
20,339,591,878 ریال
484,276 $
8
1 / 1399
مشهد
آلمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
224
18,880,981,889 ریال
449,547 $
9
4 / 1399
مشهد
آلمان
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,655
17,479,462,741 ریال
416,178 $
10
10 / 1399
مشهد
آلمان
39079930
پودر درزجوش گريد غذايي
22,400
9,819,149,830 ریال
233,789 $
11
6 / 1399
مشهد
آلمان
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
550
7,336,898,959 ریال
174,688 $
12
11 / 1399
مشهد
آلمان
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
11,700
7,082,754,120 ریال
168,637 $
13
5 / 1399
مشهد
آلمان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
37,800
6,573,092,274 ریال
156,502 $
14
7 / 1399
مشهد
آلمان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
37,800
6,425,822,340 ریال
152,996 $
15
4 / 1399
مشهد
آلمان
21011200
فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه
11,700
5,852,082,600 ریال
139,335 $
16
2 / 1399
مشهد
آلمان
39079930
پودر درزجوش گريد غذايي
10,800
4,336,295,040 ریال
103,245 $
17
10 / 1399
مشهد
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
7,380
4,154,924,970 ریال
98,927 $
18
5 / 1399
مشهد
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
7,035
4,034,451,270 ریال
96,058 $
19
11 / 1399
مشهد
آلمان
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
20,140
3,540,250,000 ریال
84,292 $
20
7 / 1399
مشهد
آلمان
84386000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات
1,425
3,069,698,400 ریال
73,088 $
21
9 / 1399
مشهد
آلمان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
3,000
2,903,010,000 ریال
69,119 $
22
11 / 1399
مشهد
آلمان
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
49,055
2,462,496,000 ریال
58,631 $
23
5 / 1399
مشهد
آلمان
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
42,491
1,870,056,000 ریال
44,525 $
24
12 / 1399
مشهد
آلمان
27101920
گريس
160
1,527,377,818 ریال
36,366 $
25
8 / 1399
مشهد
آلمان
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
1,512
809,827,562 ریال
19,282 $
26
11 / 1399
مشهد
آلمان
39079930
پودر درزجوش گريد غذايي
1,600
774,849,075 ریال
18,449 $
27
12 / 1399
مشهد
آلمان
84261190
سا?ر
610
622,139,072 ریال
14,813 $
28
12 / 1399
مشهد
آلمان
73151100
زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد.
252
501,122,464 ریال
11,931 $
29
10 / 1399
مشهد
آلمان
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
2,000
464,382,000 ریال
11,057 $
30
12 / 1399
مشهد
آلمان
84821000
بلبرينگ.
140
363,709,730 ریال
8,660 $
31
12 / 1399
مشهد
آلمان
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
13
145,788,464 ریال
3,471 $
32
6 / 1399
مشهد
آلمان
39079930
پودر درزجوش گريد غذايي
40
10,974,400 ریال
261 $
مجموع کل (ریال): 345,425,817,571
مجموع کل (دلار): 8,224,424