آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک مشهد 168 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
مشهد
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
872,197
26,231,775,780 ریال
624,566 $
2
7 / 1399
مشهد
ترکيه
84773000
ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد
10,167
25,838,703,300 ریال
615,207 $
3
6 / 1399
مشهد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
72,701
25,782,358,180 ریال
613,866 $
4
5 / 1399
مشهد
ترکيه
19019090
ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور
453,600
22,992,240,096 ریال
547,434 $
5
10 / 1399
مشهد
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
762,918
22,351,980,000 ریال
532,190 $
6
8 / 1399
مشهد
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
1,512,000
22,278,371,021 ریال
530,437 $
7
7 / 1399
مشهد
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
1,070,600
15,792,517,996 ریال
376,012 $
8
8 / 1399
مشهد
ترکيه
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
11,207
15,774,054,861 ریال
375,573 $
9
8 / 1399
مشهد
ترکيه
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
6,950
13,543,516,188 ریال
322,465 $
10
12 / 1399
مشهد
ترکيه
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
3,590
12,519,124,946 ریال
298,074 $
11
4 / 1399
مشهد
ترکيه
34012030
صابون چيپس
368,000
11,678,136,528 ریال
278,051 $
12
9 / 1399
مشهد
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
378,338
11,123,154,000 ریال
264,837 $
13
2 / 1399
مشهد
ترکيه
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
4,578
10,918,425,753 ریال
259,963 $
14
9 / 1399
مشهد
ترکيه
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
12,135
9,894,105,000 ریال
235,574 $
15
12 / 1399
مشهد
ترکيه
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
2,181
9,581,256,737 ریال
228,125 $
16
8 / 1399
مشهد
ترکيه
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
96,000
9,180,524,729 ریال
218,584 $
17
8 / 1399
مشهد
ترکيه
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
12,950
9,117,569,600 ریال
217,085 $
18
6 / 1399
مشهد
ترکيه
40081900
ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
35,350
9,017,437,465 ریال
214,701 $
19
9 / 1399
مشهد
ترکيه
95089090
جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد
38,241
8,760,676,925 ریال
208,588 $
20
12 / 1399
مشهد
ترکيه
84591000
ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات
5,480
8,756,445,000 ریال
208,487 $
21
1 / 1399
مشهد
ترکيه
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
100,320
8,754,235,000 ریال
208,434 $
22
8 / 1399
مشهد
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
24,100
8,619,358,975 ریال
205,223 $
23
12 / 1399
مشهد
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
6,545
8,145,408,646 ریال
193,938 $
24
12 / 1399
مشهد
ترکيه
84193100
خشک کننده ها براي محصولات کشاورزي
11,500
8,114,724,000 ریال
193,208 $
25
8 / 1399
مشهد
ترکيه
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
3,311
7,700,662,791 ریال
183,349 $
26
10 / 1399
مشهد
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
567,000
7,427,724,777 ریال
176,851 $
27
2 / 1399
مشهد
ترکيه
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
84,740
7,294,720,000 ریال
173,684 $
28
7 / 1399
مشهد
ترکيه
95089090
جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد
30,000
7,065,891,600 ریال
168,236 $
29
4 / 1399
مشهد
ترکيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
10,050
7,010,289,855 ریال
166,912 $
30
4 / 1399
مشهد
ترکيه
40081900
ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
28,200
6,996,234,960 ریال
166,577 $
31
9 / 1399
مشهد
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
504,000
6,995,733,364 ریال
166,565 $
32
5 / 1399
مشهد
ترکيه
34012030
صابون چيپس
214,000
6,901,220,559 ریال
10,480 $
33
10 / 1399
مشهد
ترکيه
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
64,000
6,736,472,400 ریال
160,392 $
34
2 / 1399
مشهد
ترکيه
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
2,322
6,513,763,938 ریال
155,090 $
35
7 / 1399
مشهد
ترکيه
40081900
ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
25,900
6,396,356,122 ریال
152,294 $
36
2 / 1399
مشهد
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
6,786
6,181,729,862 ریال
147,184 $
37
12 / 1399
مشهد
ترکيه
28401900
تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب
252,000
6,052,962,240 ریال
144,118 $
38
4 / 1399
مشهد
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
17,477
6,023,730,402 ریال
143,422 $
39
9 / 1399
مشهد
ترکيه
28401900
تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب
252,000
5,871,423,168 ریال
139,796 $
40
5 / 1399
مشهد
ترکيه
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
2,857
5,657,959,780 ریال
134,713 $
41
5 / 1399
مشهد
ترکيه
40091190
لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110
19,330
4,975,498,060 ریال
118,464 $
42
4 / 1399
مشهد
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
3,291
4,874,408,639 ریال
116,057 $
43
5 / 1399
مشهد
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
9,000
4,863,127,950 ریال
115,789 $
44
4 / 1399
مشهد
ترکيه
28401900
تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب
226,800
4,807,203,238 ریال
114,457 $
45
12 / 1399
مشهد
ترکيه
40081900
ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
18,100
4,779,131,240 ریال
113,789 $
46
8 / 1399
مشهد
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
8,600
4,744,168,860 ریال
112,956 $
47
7 / 1399
مشهد
ترکيه
40091190
لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110
16,200
4,169,581,780 ریال
99,276 $
48
6 / 1399
مشهد
ترکيه
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
2,400
4,100,410,000 ریال
97,629 $
49
2 / 1399
مشهد
ترکيه
07133390
لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris)
88,000
3,977,642,240 ریال
94,706 $
50
10 / 1399
مشهد
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
3,929
3,860,941,173 ریال
91,927 $
مجموع کل (ریال): 486,745,089,724
مجموع کل (دلار): 11,435,335