آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور چين گمرک مشهد 334 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
مشهد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
673,382
70,891,548,000 ریال
1,687,894 $
2
1 / 1399
مشهد
چين
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
40,675
65,392,915,000 ریال
1,556,974 $
3
9 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
482,820
35,845,698,000 ریال
853,469 $
4
12 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
505,154
28,468,666,800 ریال
677,825 $
5
7 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
341,874
21,149,436,000 ریال
503,558 $
6
12 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
17,646
19,502,040,015 ریال
464,334 $
7
4 / 1399
مشهد
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
1,050
19,037,801,460 ریال
453,281 $
8
4 / 1399
مشهد
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
281,614
18,879,756,000 ریال
449,518 $
9
8 / 1399
مشهد
چين
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
4,450
17,385,992,160 ریال
413,952 $
10
4 / 1399
مشهد
چين
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
4,150
17,031,541,860 ریال
405,513 $
11
1 / 1399
مشهد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
156,523
16,231,404,000 ریال
386,462 $
12
8 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
249,107
15,637,574,400 ریال
372,323 $
13
2 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
295,936
15,388,086,000 ریال
366,383 $
14
2 / 1399
مشهد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
146,126
15,165,779,160 ریال
361,090 $
15
3 / 1399
مشهد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
146,194
15,082,236,960 ریال
359,101 $
16
4 / 1399
مشهد
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
100,000
14,749,868,132 ریال
351,187 $
17
11 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
256,131
14,723,310,000 ریال
350,555 $
18
7 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
12,333
13,914,820,711 ریال
331,305 $
19
11 / 1399
مشهد
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
94,224
13,033,339,570 ریال
310,318 $
20
12 / 1399
مشهد
چين
54024700
ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
22,562
12,369,101,646 ریال
294,502 $
21
9 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
16,519
12,097,315,868 ریال
288,031 $
22
1 / 1399
مشهد
چين
70200099
ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر
56,452
11,296,670,000 ریال
268,968 $
23
10 / 1399
مشهد
چين
39100090
ساير
43,200
10,612,399,200 ریال
252,676 $
24
8 / 1399
مشهد
چين
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
5,673
10,158,083,466 ریال
241,859 $
25
10 / 1399
مشهد
چين
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,979
10,146,682,666 ریال
241,588 $
26
6 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
11,188
10,044,635,766 ریال
239,158 $
27
4 / 1399
مشهد
چين
39100090
ساير
43,200
9,847,579,200 ریال
234,466 $
28
10 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
213,856
9,769,032,000 ریال
232,596 $
29
10 / 1399
مشهد
چين
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
125,105
9,748,544,404 ریال
232,108 $
30
2 / 1399
مشهد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,641
9,679,991,924 ریال
230,476 $
31
10 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
6,982
9,612,119,403 ریال
228,860 $
32
12 / 1399
مشهد
چين
84431300
ساير ماشين آلات جهت چاپ
21,900
9,441,732,000 ریال
224,803 $
33
4 / 1399
مشهد
چين
87087019
چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
194,560
9,313,920,000 ریال
221,760 $
34
7 / 1399
مشهد
چين
54076100
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره
24,654
9,306,092,471 ریال
221,574 $
35
12 / 1399
مشهد
چين
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
5,426
8,897,177,751 ریال
211,838 $
36
9 / 1399
مشهد
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
20,642
8,763,002,130 ریال
208,643 $
37
5 / 1399
مشهد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,772
8,375,786,580 ریال
199,423 $
38
8 / 1399
مشهد
چين
54076100
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره
22,914
8,375,370,569 ریال
199,414 $
39
8 / 1399
مشهد
چين
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
6,240
8,020,965,450 ریال
190,975 $
40
10 / 1399
مشهد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,372
7,864,171,840 ریال
187,242 $
41
6 / 1399
مشهد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
744
7,625,762,500 ریال
181,566 $
42
10 / 1399
مشهد
چين
84322990
ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور
90,100
6,938,948,430 ریال
165,213 $
43
5 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
4,854
6,865,054,568 ریال
163,454 $
44
4 / 1399
مشهد
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
5,979
6,520,670,983 ریال
155,254 $
45
2 / 1399
مشهد
چين
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
2,142
6,483,067,939 ریال
154,359 $
46
8 / 1399
مشهد
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
13,822
6,411,061,320 ریال
152,644 $
47
7 / 1399
مشهد
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
13,820
6,379,375,230 ریال
151,890 $
48
3 / 1399
مشهد
چين
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
2,296
6,160,165,618 ریال
146,671 $
49
2 / 1399
مشهد
چين
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
12,237
6,149,444,177 ریال
146,415 $
50
4 / 1399
مشهد
چين
54024700
ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
12,129
6,145,260,345 ریال
146,316 $
مجموع کل (ریال): 716,930,999,672
مجموع کل (دلار): 17,069,784