آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - آبادانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان 117 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
256,150
71,652,252,927 ریال
1,706,006 $
2
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
262,800
70,419,574,297 ریال
1,676,657 $
3
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
232,300
64,762,301,446 ریال
1,541,960 $
4
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
187,500
61,102,158,199 ریال
1,454,813 $
5
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
172,300
42,183,602,074 ریال
1,004,371 $
6
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85094000
آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير
85,947
36,618,849,356 ریال
871,877 $
7
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
145,200
33,955,756,567 ریال
808,470 $
8
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54083200
ساير پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي
131,760
31,020,126,735 ریال
738,574 $
9
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
29172000
اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها
870
27,383,638,100 ریال
651,991 $
10
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
53,930
25,950,646,708 ریال
617,873 $
11
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
127,702
25,665,405,160 ریال
611,081 $
12
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
87,900
24,121,086,342 ریال
574,312 $
13
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54082400
سایر پارچه های تاروپود باف که دارای حداقل 85 درصد وزنی رشته ها یا نوارها یا اشکال همانند مصنوعی باشند چاپ شده
52,654
15,198,319,241 ریال
361,865 $
14
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
100,000
14,300,691,000 ریال
340,493 $
15
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
53,066
11,237,973,022 ریال
267,571 $
16
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
133,917
10,918,311,688 ریال
259,960 $
17
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
35,768
10,505,529,000 ریال
250,132 $
18
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
264,500
9,998,940,000 ریال
238,070 $
19
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
83014090
ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان
66,600
8,617,728,000 ریال
205,184 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
91,230
7,558,278,492 ریال
179,959 $
21
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54082400
سایر پارچه های تاروپود باف که دارای حداقل 85 درصد وزنی رشته ها یا نوارها یا اشکال همانند مصنوعی باشند چاپ شده
29,729
7,290,412,038 ریال
173,581 $
22
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
23,885
7,263,402,300 ریال
172,938 $
23
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54083200
ساير پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي
23,150
6,939,084,810 ریال
165,216 $
24
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
35,044
6,739,404,595 ریال
160,462 $
25
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
33,152
6,693,275,069 ریال
159,364 $
26
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85094000
آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير
7,000
5,356,724,816 ریال
127,541 $
27
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
25,248
5,159,727,000 ریال
122,851 $
28
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
43,500
5,099,284,500 ریال
121,412 $
29
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
26,186
5,062,376,040 ریال
120,533 $
30
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54082400
سایر پارچه های تاروپود باف که دارای حداقل 85 درصد وزنی رشته ها یا نوارها یا اشکال همانند مصنوعی باشند چاپ شده
18,316
4,741,174,206 ریال
112,885 $
31
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
9,132
4,674,437,988 ریال
111,296 $
32
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
4,579
4,545,222,750 ریال
108,220 $
33
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
12,680
4,397,939,750 ریال
104,713 $
34
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
20,770
4,362,916,500 ریال
103,879 $
35
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
54082400
سایر پارچه های تاروپود باف که دارای حداقل 85 درصد وزنی رشته ها یا نوارها یا اشکال همانند مصنوعی باشند چاپ شده
16,022
4,326,866,676 ریال
103,021 $
36
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
83011000
قفل آويز ازفلزمعمولي.
26,445
3,940,457,798 ریال
93,820 $
37
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
14,003
3,389,862,156 ریال
80,711 $
38
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
13,450
3,298,373,615 ریال
78,533 $
39
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
21,594
3,237,212,030 ریال
77,076 $
40
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
90183914
ست سرم وخون (blood set&infusion set
17,850
3,139,555,800 ریال
74,751 $
41
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
70,000
3,115,139,200 ریال
74,170 $
42
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
1,362
3,104,001,800 ریال
73,905 $
43
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
26,870
3,030,491,030 ریال
72,155 $
44
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
16,380
2,985,606,000 ریال
71,086 $
45
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
15,034
2,614,203,450 ریال
62,243 $
46
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
10,452
2,573,791,234 ریال
61,281 $
47
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
4,095
2,532,818,250 ریال
60,305 $
48
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
87088021
سيبك فرمان براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
33,428
2,411,126,151 ریال
57,408 $
49
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
14,649
2,161,743,949 ریال
51,470 $
50
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
امارات متحده عربي
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
26,692
2,130,175,437 ریال
50,718 $
مجموع کل (ریال): 729,487,975,292
مجموع کل (دلار): 17,368,763