آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - آبادانآمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان 17 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
397,969
67,320,328,845 ریال
1,602,865 $
2
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
336,015
57,021,340,497 ریال
1,357,651 $
3
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
161,138
27,114,964,938 ریال
645,594 $
4
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
117,630
22,420,511,513 ریال
533,822 $
5
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
59,400
9,810,445,597 ریال
233,582 $
6
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
63,360
9,558,944,927 ریال
227,594 $
7
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
17,122
3,329,528,003 ریال
79,274 $
8
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
12,443
2,529,818,652 ریال
60,234 $
9
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
6,600
1,363,074,463 ریال
32,454 $
10
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
6,075
1,100,365,207 ریال
26,199 $
11
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
4,500
1,002,475,924 ریال
23,868 $
12
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
4,751
868,743,083 ریال
20,684 $
13
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
3,760
759,130,875 ریال
18,075 $
14
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
3,902
747,224,958 ریال
17,791 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
2,556
479,736,402 ریال
11,422 $
16
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
1,227
237,191,943 ریال
5,647 $
17
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
ژاپن
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
276
49,613,706 ریال
1,181 $
مجموع کل (ریال): 205,713,439,533
مجموع کل (دلار): 4,897,937