آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهرآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر 700 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
715,336
209,424,842,728 ریال
4,986,306 $
2
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
519,289
162,433,334,266 ریال
3,867,460 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
479,333
146,994,745,944 ریال
3,499,875 $
4
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
400,112
122,131,990,666 ریال
2,907,905 $
5
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
398,707
120,266,361,960 ریال
2,863,485 $
6
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98870302
با ساخت داخل کمتر از 20 درصد تا کمتر از 30 درصد
96,987
109,028,749,126 ریال
2,595,923 $
7
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
107,362
106,603,411,930 ریال
2,538,176 $
8
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
335,217
101,139,977,050 ریال
2,408,095 $
9
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
319,751
93,281,119,900 ریال
2,220,979 $
10
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
399,986
85,453,078,786 ریال
2,034,597 $
11
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
559,284
76,597,213,709 ریال
1,823,743 $
12
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
202,189
60,363,201,722 ریال
1,437,219 $
13
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
67,626
60,222,103,521 ریال
1,433,860 $
14
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
214,000
57,364,808,670 ریال
1,365,829 $
15
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
365,119
55,991,754,400 ریال
1,333,137 $
16
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
252,188
54,010,656,962 ریال
1,285,968 $
17
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
222,559
47,107,639,890 ریال
1,121,610 $
18
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
192,986
40,608,227,714 ریال
966,863 $
19
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
128,400
34,833,658,632 ریال
829,373 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
244,840
34,705,290,686 ریال
826,316 $
21
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
29,955
33,865,404,785 ریال
806,319 $
22
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
146,630
31,622,885,895 ریال
752,926 $
23
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
190,904
31,337,380,000 ریال
746,128 $
24
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
141,722
28,842,417,866 ریال
686,724 $
25
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
188,637
28,319,557,972 ریال
674,275 $
26
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
127,549
27,197,890,947 ریال
647,569 $
27
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
176,367
25,705,407,800 ریال
612,034 $
28
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
238,812
25,011,921,269 ریال
595,522 $
29
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
135,864
24,707,536,652 ریال
588,275 $
30
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84264900
جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند
267,600
24,614,711,400 ریال
586,065 $
31
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
43,600
24,110,821,000 ریال
574,067 $
32
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84295290
ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند،
213,000
23,976,457,200 ریال
570,868 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84295290
ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند،
213,000
23,577,561,000 ریال
561,370 $
34
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98870302
با ساخت داخل کمتر از 20 درصد تا کمتر از 30 درصد
39,984
23,576,693,296 ریال
561,350 $
35
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
67,455
22,546,988,759 ریال
536,833 $
36
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
85272900
گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد
8,217
21,889,676,284 ریال
521,183 $
37
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
75,856
21,045,969,367 ریال
501,095 $
38
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
105,538
20,862,977,526 ریال
496,738 $
39
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
98871192
قطعات منفصله جهت تولید موتور سیکلت انژکتوری با ساخت داخل 14 درصد تا کمتراز 24 درصد ( به استثنای لاستیک ) غیر مذکور در جای دیگر
12,438
20,728,390,186 ریال
493,533 $
40
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
665,550
20,290,004,577 ریال
483,095 $
41
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84251900
قرقره هاي طناب دا ر بالا کشنده و چرخهاي بالاکشنده، غير مذکور در جاي ديگر
113,092
20,199,951,715 ریال
480,951 $
42
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
145,200
19,901,928,200 ریال
473,855 $
43
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
107,924
19,862,375,644 ریال
472,914 $
44
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
72,432
19,650,278,733 ریال
467,864 $
45
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
406,032
19,404,809,256 ریال
462,019 $
46
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
543,791
19,290,760,690 ریال
459,304 $
47
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
500,587
18,870,600,859 ریال
449,300 $
48
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
390,315
18,856,333,896 ریال
448,960 $
49
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
24,983
18,527,779,768 ریال
441,138 $
50
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
99,752
17,787,632,250 ریال
423,515 $
مجموع کل (ریال): 2,474,745,273,054
مجموع کل (دلار): 58,922,508