آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
588,311
269,613,968,000 ریال
6,419,380 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
10059010
ذرت دامي
12,293,885
137,507,136,678 ریال
3,273,979 $
3
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
40118090
سا?ر
196,240
94,158,476,000 ریال
2,241,868 $
4
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
104,565
39,014,712,139 ریال
928,922 $
5
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
10059010
ذرت دامي
2,300,000
23,015,513,500 ریال
547,988 $
6
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
28,545
9,925,524,000 ریال
236,322 $
7
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
313,400
7,016,687,528 ریال
167,064 $
8
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
7,600
6,065,032,500 ریال
144,406 $
9
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
199,906
5,989,005,000 ریال
142,595 $
10
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
32081050
مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها
11,000
5,205,186,000 ریال
123,933 $
11
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
84813000
شير يکطرفه (غير قابل برگشت)
2,259
2,173,283,255 ریال
51,745 $
12
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
34029020
پاك كننده هاي صنعتي
2,200
1,709,097,764 ریال
40,693 $
13
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
99,000
1,350,297,000 ریال
32,150 $
14
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
12,120
398,016,000 ریال
9,477 $
15
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
34029090
ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر
600
152,741,700 ریال
3,637 $
16
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
آلمان
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
340
116,982,484 ریال
2,785 $
مجموع کل (ریال): 603,411,659,548
مجموع کل (دلار): 14,366,944