آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 82 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
18,938,006
176,334,916,552 ریال
4,198,450 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
13,464,537
165,085,167,148 ریال
3,930,599 $
3
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
340,003
159,823,440,000 ریال
3,805,320 $
4
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
12,828,388
146,753,198,725 ریال
3,494,124 $
5
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10011900
گندم دروم به استثنای بذر آن
7,724,236
92,852,654,152 ریال
2,210,777 $
6
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
8,644,662
89,776,201,842 ریال
2,137,529 $
7
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,152,473
73,832,596,192 ریال
1,757,919 $
8
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
7,096,036
67,360,041,490 ریال
1,603,811 $
9
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,000,000
66,896,760,000 ریال
1,592,780 $
10
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
6,105,398
66,376,929,481 ریال
1,580,403 $
11
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
5,985,846
64,839,351,622 ریال
1,543,794 $
12
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
6,029,580
64,783,482,660 ریال
1,542,464 $
13
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
72083900
محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3
2,659,800
63,603,894,664 ریال
1,514,378 $
14
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
5,097,145
62,255,828,299 ریال
1,482,282 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
5,684,595
61,868,971,834 ریال
1,473,071 $
16
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
5,726,084
57,492,293,628 ریال
1,368,864 $
17
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,925,490
55,011,196,675 ریال
1,309,790 $
18
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
4,645,745
49,720,407,584 ریال
1,183,819 $
19
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
3,931,420
40,937,806,320 ریال
974,710 $
20
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
3,240,088
36,011,094,537 ریال
857,407 $
21
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
193,573
35,932,732,620 ریال
855,541 $
22
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,000,000
34,301,288,000 ریال
816,697 $
23
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
3,046,089
33,934,130,458 ریال
807,955 $
24
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44123900
تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر
1,107,680
33,657,391,370 ریال
801,366 $
25
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,955,040
33,148,190,750 ریال
789,243 $
26
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
2,950,598
32,459,823,658 ریال
772,853 $
27
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,948,213
29,458,821,565 ریال
701,401 $
28
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,760,000
27,517,735,440 ریال
655,184 $
29
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
2,520,000
27,397,044,716 ریال
652,311 $
30
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
1,056,620
21,853,157,484 ریال
520,313 $
31
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
21,027
20,973,183,085 ریال
499,362 $
32
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
710,000
20,011,568,227 ریال
476,466 $
33
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
72023000
فروسيليکومنگنز.
432,000
19,157,731,200 ریال
456,136 $
34
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,574,801
17,863,827,514 ریال
425,329 $
35
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,370,567
17,214,828,568 ریال
409,877 $
36
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,337,364
16,784,677,189 ریال
399,635 $
37
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,507,583
16,547,625,525 ریال
393,991 $
38
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
495,117
14,609,645,073 ریال
347,849 $
39
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
482,400
13,461,989,472 ریال
320,524 $
40
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
136,080
12,637,934,022 ریال
300,903 $
41
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
973,774
12,603,607,629 ریال
300,086 $
42
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44032600
چوب خام ، حتی پوست یا قشر سطحی سالانه آن کنده شده یا چهار تراش شده از سایر سوزنی برگ ها (مخروطی) غیر مذکور
1,552,289
12,557,248,667 ریال
298,982 $
43
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
846,404
11,148,666,241 ریال
265,444 $
44
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,022,250
10,985,199,504 ریال
261,552 $
45
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
776,765
10,838,587,135 ریال
258,062 $
46
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
359,883
10,619,233,227 ریال
252,839 $
47
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
903,371
9,533,004,924 ریال
226,976 $
48
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
932,697
9,530,224,886 ریال
226,910 $
49
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
839,121
9,415,122,227 ریال
224,170 $
50
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
685,967
9,289,898,396 ریال
221,188 $
مجموع کل (ریال): 2,247,060,352,177
مجموع کل (دلار): 53,501,436