آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 133 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
11,428,174
228,576,304,896 ریال
5,442,293 $
2
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,052,397
175,266,615,953 ریال
4,173,015 $
3
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,996,750
173,336,233,166 ریال
4,127,053 $
4
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
8,155,690
170,837,148,874 ریال
4,067,551 $
5
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
7,209,930
163,447,135,642 ریال
3,891,598 $
6
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
13,197,086
131,549,772,934 ریال
3,132,137 $
7
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
4,655,392
93,898,366,901 ریال
2,235,675 $
8
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
4,078,356
93,187,586,435 ریال
2,218,752 $
9
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
7,203,081
80,527,557,676 ریال
1,917,323 $
10
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
3,861,689
78,683,705,508 ریال
1,873,422 $
11
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
3,801,953
73,836,535,330 ریال
1,758,013 $
12
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
6,034,808
68,874,660,223 ریال
1,639,873 $
13
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
4,299,713
65,499,780,183 ریال
1,559,519 $
14
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,900,363
59,019,607,354 ریال
1,405,229 $
15
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
5,478,025
57,975,138,375 ریال
1,380,360 $
16
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
5,506,249
55,656,820,994 ریال
1,325,162 $
17
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
5,302,051
55,080,344,666 ریال
1,311,437 $
18
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
4,917,049
49,599,947,579 ریال
1,180,951 $
19
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
3,957,102
43,970,687,331 ریال
1,046,921 $
20
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,575,496
35,869,251,548 ریال
854,030 $
21
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
2,269,313
32,908,437,999 ریال
783,534 $
22
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
2,899,169
32,500,818,526 ریال
773,829 $
23
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
2,235,674
32,478,708,305 ریال
773,303 $
24
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,753,958
30,143,282,052 ریال
717,697 $
25
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,800,000
30,027,396,000 ریال
714,938 $
26
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
2,533,550
26,994,711,761 ریال
642,731 $
27
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,000,000
25,161,400,000 ریال
599,081 $
28
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
1,224,059
22,880,442,767 ریال
544,772 $
29
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
44119210
ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
850,668
13,042,665,348 ریال
310,540 $
30
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
103,198
11,499,953,414 ریال
273,808 $
31
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
17,086
10,885,851,137 ریال
259,187 $
32
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
1,030,599
10,795,161,569 ریال
257,028 $
33
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
59100000
تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر
6,151
8,686,302,845 ریال
206,817 $
34
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
200,631
8,416,278,087 ریال
200,388 $
35
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
87089929
اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي
15,069
7,926,202,900 ریال
188,719 $
36
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
13,100
7,485,300,000 ریال
178,221 $
37
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
50,375
6,895,488,600 ریال
164,178 $
38
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
276,000
6,864,959,801 ریال
163,451 $
39
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
40118090
سا?ر
48,443
6,610,402,744 ریال
157,391 $
40
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
215,407
6,110,026,248 ریال
145,477 $
41
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
84149020
اجزاء و قطعات براي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز 600CFM
1,420
6,093,034,200 ریال
145,072 $
42
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
8,682
6,071,699,200 ریال
144,564 $
43
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
584,045
6,058,779,314 ریال
144,257 $
44
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
15152100
روغن خام ذرت
94,640
6,021,351,700 ریال
143,366 $
45
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
27101940
روغن پايه معدني
192,066
5,748,655,421 ریال
136,873 $
46
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
46,800
5,624,073,000 ریال
133,906 $
47
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
184,593
5,505,493,366 ریال
131,083 $
48
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
9,002
5,415,871,298 ریال
128,949 $
49
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
26,000
5,270,949,684 ریال
125,499 $
50
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکيه
44123900
تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر
255,185
5,214,541,379 ریال
124,156 $
مجموع کل (ریال): 2,350,031,440,233
مجموع کل (دلار): 55,953,129