آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 44 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84798100
ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق
573,289
214,599,000,000 ریال
5,109,500 $
2
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84831090
ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر
151,400
65,440,700,000 ریال
1,558,112 $
3
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84798100
ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق
162,460
38,025,000,000 ریال
905,357 $
4
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
10039000
جو به استثناي بذر
3,247,012
35,237,830,618 ریال
838,996 $
5
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73042900
ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز
515,334
15,221,468,618 ریال
362,416 $
6
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
100,000
12,252,801,120 ریال
291,733 $
7
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
24,250
10,061,111,088 ریال
239,550 $
8
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
14,817
8,542,830,000 ریال
203,401 $
9
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
247,588
7,847,669,435 ریال
186,849 $
10
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
29124100
وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)
10,000
7,471,620,000 ریال
177,896 $
11
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73042900
ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز
236,666
7,171,471,194 ریال
170,749 $
12
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
13,095
7,169,218,000 ریال
170,696 $
13
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
29124100
وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)
10,000
6,968,520,000 ریال
165,917 $
14
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
197,100
6,201,733,667 ریال
147,660 $
15
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85399040
سایر اجزاء وقطعات لامپ LED
19,370
6,179,107,000 ریال
147,122 $
16
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85399040
سایر اجزاء وقطعات لامپ LED
26,171
5,650,238,313 ریال
134,529 $
17
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
5,000
4,801,601,002 ریال
114,324 $
18
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
10039000
جو به استثناي بذر
423,289
4,749,395,704 ریال
113,081 $
19
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
10,600
4,442,499,639 ریال
105,774 $
20
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
118,330
3,745,925,906 ریال
89,189 $
21
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
44123900
تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر
157,715
3,681,622,177 ریال
87,658 $
22
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85399090
ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور
12,501
2,896,268,800 ریال
68,959 $
23
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
25,100
2,767,456,163 ریال
65,892 $
24
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
241,477
2,715,510,510 ریال
64,655 $
25
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
7,694
2,551,920,000 ریال
60,760 $
26
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
16,249
2,490,579,855 ریال
59,300 $
27
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
21,423
2,466,550,000 ریال
58,727 $
28
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
55,312
1,836,105,900 ریال
43,717 $
29
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
11,495
1,801,510,740 ریال
42,893 $
30
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
2,198
1,451,537,928 ریال
34,560 $
31
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
92,588
1,351,324,083 ریال
32,174 $
32
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
2,370
1,341,151,800 ریال
31,932 $
33
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
8,000
1,089,347,896 ریال
25,937 $
34
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
4,243
700,463,750 ریال
16,678 $
35
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059200
اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
1,446
552,562,785 ریال
13,156 $
36
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
16,657
368,757,954 ریال
8,780 $
37
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
5,539
342,961,586 ریال
8,166 $
38
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
1,130
332,847,840 ریال
7,925 $
39
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
39052900
کوپليمرهاي ا ستات وينيل، که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به اشکال ا بتدا ئي
4,000
307,063,172 ریال
7,311 $
40
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84623900
ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
1,100
306,500,000 ریال
7,298 $
41
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
39206200
صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر
1,036
291,175,000 ریال
6,933 $
42
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84629100
پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي
1,200
237,415,750 ریال
5,653 $
43
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
4,197
165,733,695 ریال
3,946 $
44
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
400
69,215,250 ریال
1,648 $
مجموع کل (ریال): 503,895,323,938
مجموع کل (دلار): 11,997,509