آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 193 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,999,150
252,674,338,059 ریال
6,016,056 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,028,799
213,013,843,164 ریال
5,071,758 $
3
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,985,529
181,988,315,302 ریال
4,333,055 $
4
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,500,000
125,315,453,000 ریال
2,983,701 $
5
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
334,502
103,623,366,972 ریال
2,467,223 $
6
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
278,831
102,251,873,364 ریال
2,434,568 $
7
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
314,368
100,259,854,836 ریال
2,387,139 $
8
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
305,027
96,510,089,962 ریال
2,297,859 $
9
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,049,905
92,664,418,096 ریال
2,206,296 $
10
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
219,724
83,857,039,056 ریال
1,996,596 $
11
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
199,265
67,582,503,446 ریال
1,609,107 $
12
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,055,282
55,839,535,324 ریال
1,329,513 $
13
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
164,991
51,845,110,200 ریال
1,234,407 $
14
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,000,000
36,797,622,000 ریال
876,134 $
15
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
120,969
34,649,215,608 ریال
824,981 $
16
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,000,000
30,558,663,000 ریال
727,587 $
17
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
2,332,836
24,860,375,193 ریال
591,914 $
18
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
70,614
21,736,806,656 ریال
517,543 $
19
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
60,017
20,357,704,450 ریال
484,707 $
20
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
67,395
20,229,528,179 ریال
481,655 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
68051090
پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غير مذکور در جاي ديگر
48,650
19,664,631,630 ریال
468,206 $
22
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85099000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترومکانيکي خانگي
47,231
18,047,477,500 ریال
429,702 $
23
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
40115000
لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود
100,000
16,755,211,040 ریال
398,934 $
24
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85099000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترومکانيکي خانگي
38,440
16,410,080,973 ریال
390,716 $
25
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
59,883
15,348,065,142 ریال
365,430 $
26
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
95030011
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن باموتور برقی
80,000
15,205,139,400 ریال
362,027 $
27
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
1,330,000
14,530,989,480 ریال
345,976 $
28
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,254,900
14,185,149,300 ریال
337,742 $
29
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
382,036
14,058,016,619 ریال
334,715 $
30
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
39,301
13,795,962,212 ریال
328,475 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
4,778
11,307,576,749 ریال
269,228 $
32
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
106,949
11,138,320,434 ریال
265,198 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
91,284
10,403,930,456 ریال
247,713 $
34
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
14,365
10,085,146,600 ریال
240,123 $
35
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
14,765
9,910,382,750 ریال
235,961 $
36
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
77,440
9,729,282,398 ریال
231,650 $
37
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
14,650
9,712,570,885 ریال
231,252 $
38
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
11,052
9,421,909,562 ریال
224,331 $
39
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
87141090
ساير
69,907
8,138,462,904 ریال
193,773 $
40
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
23,590
7,589,057,416 ریال
180,692 $
41
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
51,376
7,386,076,230 ریال
175,859 $
42
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
89,241
7,289,460,031 ریال
173,559 $
43
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85371090
ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور
1,050
7,026,214,330 ریال
167,291 $
44
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85087000
اجزاء و قطعات جاروبرقي
18,552
6,205,169,103 ریال
147,742 $
45
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
13,118
6,081,807,750 ریال
144,805 $
46
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
82071300
ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين، داراي قسمت عامل ا زسرمت ها.
5,810
5,861,544,573 ریال
139,561 $
47
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
21,492
5,771,293,192 ریال
137,412 $
48
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
34,400
5,548,088,700 ریال
132,097 $
49
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
87071010
بدنه براي سواري و سواري کار
1,329
5,472,937,832 ریال
130,308 $
50
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
امارات متحده عربي
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
33,068
5,461,968,090 ریال
130,047 $
مجموع کل (ریال): 2,034,157,579,148
مجموع کل (دلار): 48,432,324