آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري قشمآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري قشم 150 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
89079010
مجموعه کامل قفس پرورش ماهي شامل همه تجهيزات (لوله­ها، طناب، تور، بويه و ...)
526,151
256,776,417,733 ریال
6,113,724 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
89079010
مجموعه کامل قفس پرورش ماهي شامل همه تجهيزات (لوله­ها، طناب، تور، بويه و ...)
307,267
144,064,207,733 ریال
3,430,100 $
3
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
462,880
88,518,154,386 ریال
2,107,575 $
4
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
294,360
62,117,287,763 ریال
1,478,983 $
5
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
281,409
52,749,577,000 ریال
1,255,942 $
6
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
234,420
51,947,370,256 ریال
1,236,842 $
7
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24039100
توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته
239,580
45,226,548,728 ریال
1,076,823 $
8
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
12,740
44,690,457,208 ریال
1,064,059 $
9
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
183,604
31,837,438,230 ریال
758,034 $
10
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
250,162
31,780,779,975 ریال
756,685 $
11
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
133,398
31,228,111,319 ریال
743,526 $
12
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24039100
توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته
141,570
30,828,828,789 ریال
734,020 $
13
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
97,652
29,035,034,050 ریال
691,310 $
14
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
145,229
26,061,216,944 ریال
620,505 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
142,720
23,672,084,522 ریال
563,621 $
16
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
66,732
22,747,882,714 ریال
541,616 $
17
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
445,600
22,025,512,566 ریال
524,417 $
18
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24039100
توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته
119,790
21,247,536,209 ریال
505,894 $
19
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
355,260
18,468,343,700 ریال
439,722 $
20
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
76,800
17,989,361,320 ریال
428,318 $
21
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
55021000
از استات سلولز
100,274
17,645,452,143 ریال
420,130 $
22
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
355,260
17,613,534,221 ریال
419,370 $
23
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
450,000
17,375,013,010 ریال
413,691 $
24
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
76061220
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر
108,735
17,311,713,000 ریال
412,184 $
25
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
76061220
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر
106,605
17,273,412,000 ریال
411,272 $
26
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
92,160
15,610,242,355 ریال
371,672 $
27
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
87042290
ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون آماده
30,000
14,868,000,000 ریال
354,000 $
28
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
279,440
14,262,917,881 ریال
339,593 $
29
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
54,450
13,483,251,600 ریال
321,030 $
30
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
45,065
12,625,413,358 ریال
300,605 $
31
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
55021000
از استات سلولز
56,819
12,532,430,640 ریال
298,391 $
32
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
39,840
11,972,261,713 ریال
285,054 $
33
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
56,751
11,638,678,272 ریال
277,111 $
34
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
240,000
11,047,446,480 ریال
263,034 $
35
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
55,000
10,382,075,000 ریال
247,192 $
36
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
195,850
10,245,517,275 ریال
0 $
37
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
82121000
ک خودتراش
36,083
10,141,299,182 ریال
241,460 $
38
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
123,206
10,072,553,777 ریال
239,823 $
39
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84269100
ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل، طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي
13,080
9,988,675,505 ریال
237,826 $
40
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
54,450
9,959,367,825 ریال
237,128 $
41
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
87042290
ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون آماده
20,000
9,912,000,000 ریال
236,000 $
42
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
38,847
9,554,799,912 ریال
227,495 $
43
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
38,136
9,447,613,545 ریال
224,943 $
44
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
197,540
9,395,141,074 ریال
223,694 $
45
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
82121000
ک خودتراش
32,562
9,191,236,170 ریال
218,839 $
46
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
98,308
9,051,215,558 ریال
215,505 $
47
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
62,285
9,031,590,248 ریال
215,038 $
48
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
7,030
8,467,215,627 ریال
201,600 $
49
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
36,919
8,076,064,138 ریال
192,287 $
50
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
امارات متحده عربي
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
22,833
7,940,423,434 ریال
189,058 $
مجموع کل (ریال): 1,409,128,706,088
مجموع کل (دلار): 33,306,741