آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري قشمآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري قشم 4 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,720,000
246,979,200,000 ریال
5,880,457 $
2
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
960,000
38,033,280,000 ریال
905,554 $
3
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
960,000
34,569,600,000 ریال
823,086 $
4
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
18,000
3,782,520,000 ریال
90,060 $
مجموع کل (ریال): 323,364,600,000
مجموع کل (دلار): 7,699,157