آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري قشمآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري قشم 78 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
691,421
263,195,993,774 ریال
6,266,571 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
292,073
110,216,898,848 ریال
2,624,212 $
3
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
292,056
110,163,438,751 ریال
2,622,939 $
4
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
288,435
108,399,255,568 ریال
2,580,935 $
5
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
288,435
106,944,052,194 ریال
2,546,287 $
6
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
288,435
106,866,732,804 ریال
2,544,446 $
7
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
216,116
51,688,941,805 ریال
1,230,689 $
8
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
164,298
38,555,607,202 ریال
917,991 $
9
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
145,595
33,363,663,926 ریال
794,373 $
10
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
132,041
29,059,419,375 ریال
691,891 $
11
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
196,333
23,528,967,254 ریال
560,214 $
12
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
32,984
20,626,905,656 ریال
491,117 $
13
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
69,358
15,552,096,054 ریال
370,288 $
14
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
72,349
15,291,364,352 ریال
364,080 $
15
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
93,034
14,717,964,736 ریال
350,428 $
16
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
40,061
12,163,662,056 ریال
289,611 $
17
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
90,640
11,094,894,283 ریال
264,164 $
18
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
40,180
9,969,422,400 ریال
237,367 $
19
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
28,709
9,544,820,734 ریال
227,258 $
20
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
55,847
6,861,755,673 ریال
163,375 $
21
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
49,466
5,727,291,965 ریال
136,364 $
22
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
39,364
4,614,189,257 ریال
109,862 $
23
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
22,000
4,257,748,000 ریال
101,375 $
24
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
34,940
4,194,153,766 ریال
99,861 $
25
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
20,721
3,703,985,408 ریال
88,190 $
26
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
31,710
3,632,848,909 ریال
86,496 $
27
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
30,504
3,491,307,342 ریال
83,126 $
28
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
18,497
3,457,532,510 ریال
82,322 $
29
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
12,046
3,176,183,412 ریال
75,623 $
30
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94053090
مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED)
14,896
3,096,907,350 ریال
73,736 $
31
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
25,633
2,826,533,547 ریال
67,298 $
32
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
10,000
2,752,325,000 ریال
65,532 $
33
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
22,026
2,597,019,523 ریال
61,834 $
34
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
85061010
قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز
14,553
2,521,224,000 ریال
60,029 $
35
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
24,430
2,510,367,112 ریال
59,771 $
36
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
11,451
2,215,757,507 ریال
52,756 $
37
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
8,985
2,100,353,524 ریال
50,008 $
38
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
4,966
2,074,221,912 ریال
49,386 $
39
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
85061010
قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز
14,553
2,067,057,954 ریال
49,216 $
40
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
10,976
1,905,239,809 ریال
45,363 $
41
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
9,758
1,871,598,330 ریال
44,562 $
42
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
7,345
1,746,850,120 ریال
41,592 $
43
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
85061020
قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز
7,497
1,725,868,800 ریال
41,092 $
44
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
8,275
1,631,528,760 ریال
38,846 $
45
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
85061020
قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز
7,497
1,529,870,682 ریال
36,425 $
46
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
13,108
1,468,101,667 ریال
34,955 $
47
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
13,420
1,431,587,950 ریال
34,085 $
48
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94051090
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد.
6,921
1,401,193,740 ریال
33,362 $
49
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
10,265
1,240,939,875 ریال
29,546 $
50
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری قشم
چين
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
3,654
1,224,989,676 ریال
29,166 $
مجموع کل (ریال): 1,176,000,634,852
مجموع کل (دلار): 28,000,015