آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 189 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
2,488,164
390,143,017,226 ریال
9,289,119 $
2
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,988,000
332,507,431,631 ریال
7,916,844 $
3
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,951,960
327,808,643,700 ریال
7,804,968 $
4
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
5,579,000
253,853,182,884 ریال
6,044,123 $
5
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
4,832,000
220,183,815,060 ریال
5,242,472 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,380,000
143,601,160,737 ریال
3,419,075 $
7
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
365,970
139,128,780,350 ریال
3,312,590 $
8
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,708,000
127,333,543,878 ریال
3,031,751 $
9
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
328,424
122,516,183,726 ریال
2,917,052 $
10
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,256,000
101,591,719,200 ریال
2,418,850 $
11
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
631,689
98,158,556,649 ریال
2,337,108 $
12
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
231,671
90,056,176,292 ریال
2,144,195 $
13
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,766,400
86,604,740,948 ریال
2,062,018 $
14
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
263,507
81,840,640,124 ریال
1,948,587 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,600,000
76,701,978,236 ریال
1,826,238 $
16
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
226,819
69,934,453,994 ریال
1,665,106 $
17
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84186990
ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي
117,034
59,071,635,900 ریال
1,406,468 $
18
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,320,000
57,519,947,820 ریال
1,369,523 $
19
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
171,834
52,460,677,456 ریال
1,249,064 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
175,129
52,297,674,141 ریال
1,245,183 $
21
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
427,398
49,907,266,456 ریال
1,188,268 $
22
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
436,816
47,696,944,859 ریال
1,135,642 $
23
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
151,548
45,666,090,555 ریال
1,087,288 $
24
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
140,613
44,119,399,220 ریال
1,050,462 $
25
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
141,270
43,989,076,160 ریال
1,047,359 $
26
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
86,760
43,737,037,940 ریال
1,041,358 $
27
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
84,346
41,693,558,390 ریال
992,704 $
28
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
136,264
41,007,330,000 ریال
976,365 $
29
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
273,351
40,670,276,348 ریال
968,340 $
30
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
130,339
40,216,692,600 ریال
957,540 $
31
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
107,169
37,572,870,321 ریال
894,592 $
32
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
65,836
33,473,885,086 ریال
796,997 $
33
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
98,593
33,314,261,290 ریال
793,197 $
34
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
219,717
32,824,701,920 ریال
781,541 $
35
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
270,703
31,723,829,253 ریال
755,329 $
36
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
96,757
29,759,277,600 ریال
708,554 $
37
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
766,000
28,668,011,248 ریال
682,572 $
38
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
188,594
27,427,580,028 ریال
653,038 $
39
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
41,117
25,129,196,592 ریال
598,314 $
40
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
36,999
25,129,196,592 ریال
598,314 $
41
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
70,073
24,451,693,560 ریال
582,183 $
42
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
154,677
24,009,272,793 ریال
571,649 $
43
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
167,642
23,945,114,165 ریال
570,122 $
44
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
147,267
23,261,746,275 ریال
553,851 $
45
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
143,164
20,648,682,682 ریال
491,635 $
46
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
85285900
ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر
15,553
19,971,063,862 ریال
475,502 $
47
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
127,193
18,917,113,600 ریال
450,407 $
48
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
134,445
18,257,040,702 ریال
434,691 $
49
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
115,760
18,152,932,207 ریال
432,213 $
50
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
229,680
17,177,001,560 ریال
408,976 $
مجموع کل (ریال): 3,835,832,103,816
مجموع کل (دلار): 91,329,337