آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 1 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
تايلند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
30,000,000
726,240,870,000 ریال
17,291,449 $
مجموع کل (ریال): 726,240,870,000
مجموع کل (دلار): 17,291,449