آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مناطق آزاد گمرک منطقه آزاد تجاري کيشآمار کل واردات از کشور مناطق آزاد گمرک منطقه آزاد تجاري کيش 140 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
182,087
119,343,338,618 ریال
2,841,508 $
2
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84134000
تلمبه هاي بتون
26,878
58,364,432,500 ریال
0 $
3
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85030020
انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي
12,500
34,541,074,000 ریال
822,407 $
4
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
94,070
32,262,246,506 ریال
768,149 $
5
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
152,543
22,381,548,000 ریال
532,894 $
6
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85030020
انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي
1,060
21,204,198,000 ریال
504,862 $
7
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
7,077
20,508,096,000 ریال
488,288 $
8
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
90261010
فلومتر
1,388
18,690,000,000 ریال
445,000 $
9
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
55,066
13,718,834,191 ریال
326,639 $
10
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
60069000
پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر
34,570
12,739,458,998 ریال
303,320 $
11
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
60069000
پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر
38,120
11,812,838,790 ریال
281,258 $
12
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
217,243
10,949,064,000 ریال
260,692 $
13
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
24,780
8,663,015,772 ریال
206,262 $
14
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
53,524
8,427,888,000 ریال
200,664 $
15
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
33059000
ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو
36,504
8,264,682,755 ریال
196,778 $
16
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
2,581
7,478,856,000 ریال
178,068 $
17
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
146,997
7,408,648,800 ریال
176,396 $
18
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
60069000
پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر
25,480
6,936,772,104 ریال
165,161 $
19
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
36,399
6,362,496,000 ریال
151,488 $
20
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70134910
ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد
127,870
6,337,212,000 ریال
150,886 $
21
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
115,658
5,829,138,000 ریال
138,789 $
22
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
1,908
5,527,788,000 ریال
131,614 $
23
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
17,683
5,243,599,200 ریال
124,848 $
24
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
60069000
پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر
10,410
5,129,044,506 ریال
122,120 $
25
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
8,710
4,988,899,692 ریال
118,783 $
26
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
33059090
سایر فرآورده ها برای آرایش و پاکیزگی مو
40,710
4,948,708,406 ریال
117,826 $
27
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
73042300
ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز
6,900
4,766,792,919 ریال
113,495 $
28
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
76130010
قوط? اسپر?
100,825
4,673,259,360 ریال
111,268 $
29
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
52111100
ساده باف
12,770
4,266,547,698 ریال
101,584 $
30
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
14,000
4,222,000,728 ریال
100,524 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
73079900
لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده.
2,495
3,864,406,780 ریال
92,010 $
32
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
23,002
3,750,148,500 ریال
89,289 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
9,710
3,691,292,256 ریال
87,888 $
34
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
90328100
آلات و دستگاه ها براي تنظيم يا کنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي
4,850
3,675,308,100 ریال
87,507 $
35
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
95067000
اسکيت روي يخ و ا سکيت روي زمين، کفش هاي اسکيتينگ داراي ملحقات اسکيت
12,608
3,541,398,000 ریال
84,319 $
36
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
70133700
ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار
66,441
3,348,618,000 ریال
79,729 $
37
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
21,952
2,863,495,232 ریال
68,178 $
38
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
11,661
2,784,196,800 ریال
66,290 $
39
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
16,200
2,658,231,240 ریال
63,291 $
40
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
52121100
ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه، سفيدنشده، بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر، غير مذکور در جاي ديگر
6,400
2,412,822,744 ریال
57,448 $
41
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
58110000
محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند.
12,200
2,409,149,952 ریال
57,361 $
42
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
76130010
قوط? اسپر?
42,240
2,335,465,440 ریال
55,606 $
43
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
17,792
2,314,620,000 ریال
55,110 $
44
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
13,579
2,246,529,600 ریال
53,489 $
45
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
73042900
ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز
5,520
2,135,593,220 ریال
50,847 $
46
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
95067000
اسکيت روي يخ و ا سکيت روي زمين، کفش هاي اسکيتينگ داراي ملحقات اسکيت
8,703
2,073,960,000 ریال
49,380 $
47
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
38190090
ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر
8,869
2,000,880,000 ریال
47,640 $
48
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
76130010
قوط? اسپر?
51,600
1,928,757,600 ریال
45,923 $
49
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
17,655
1,893,843,000 ریال
45,092 $
50
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری کیش
مناطق آزاد
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
5,200
1,729,827,288 ریال
41,186 $
مجموع کل (ریال): 539,649,023,295
مجموع کل (دلار): 11,459,154