آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
اتريش
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
148,927
161,048,700,000 ریال
3,834,493 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
اتريش
10039000
جو به استثناي بذر
2,870,000
30,594,257,400 ریال
728,435 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
اتريش
10059010
ذرت دامي
2,850,000
29,665,225,350 ریال
706,315 $
مجموع کل (ریال): 221,308,182,750
مجموع کل (دلار): 5,269,243