آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
7,331,893
148,062,725,507 ریال
3,525,303 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
13,409,508
144,283,364,696 ریال
3,435,318 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
5,997,642
117,937,238,709 ریال
2,808,029 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
5,868,216
58,578,380,305 ریال
1,394,723 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,860,204
57,861,926,920 ریال
1,377,665 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
5,605,249
53,155,338,490 ریال
1,265,603 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,615,462
51,745,346,393 ریال
1,232,032 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
4,408,021
44,045,360,232 ریال
1,048,699 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
2,886,568
32,387,928,005 ریال
771,141 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
2,822,259
30,651,262,305 ریال
729,792 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
2,800,122
30,100,443,462 ریال
716,677 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
10059010
ذرت دامي
131,784
1,348,718,232 ریال
32,112 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سويس
84399900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر
183
622,046,670 ریال
14,811 $
مجموع کل (ریال): 770,780,079,926
مجموع کل (دلار): 18,351,905