آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
9,059,921
208,123,040,783 ریال
4,955,310 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
کانادا
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,500,000
123,777,225,000 ریال
2,947,077 $
مجموع کل (ریال): 331,900,265,783
مجموع کل (دلار): 7,902,387