آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بمآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بم 211 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
8,344
260,106,362,916 ریال
6,193,009 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
2,004
51,304,017,572 ریال
1,221,524 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
1,457
34,905,084,400 ریال
831,073 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
485
21,902,203,133 ریال
521,481 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
255
17,378,670,674 ریال
413,778 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
201
17,230,997,224 ریال
410,262 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
333
17,031,391,152 ریال
405,509 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
705
16,434,055,641 ریال
391,287 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
700
15,828,913,136 ریال
376,879 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
722
15,234,680,325 ریال
362,730 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85176290
سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل
315
14,830,742,500 ریال
353,113 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
292
14,232,084,469 ریال
338,859 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
232
13,956,358,707 ریال
332,294 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
269
12,258,090,350 ریال
291,859 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
120
11,978,636,879 ریال
285,206 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
285
10,001,547,447 ریال
238,132 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
77
9,097,889,641 ریال
216,616 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
288
8,871,818,144 ریال
211,234 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
485
8,133,257,630 ریال
193,649 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
116
7,391,772,065 ریال
175,995 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
136
6,714,860,524 ریال
159,878 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
270
6,654,138,668 ریال
158,432 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
158
6,504,841,278 ریال
154,877 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
137
6,459,513,592 ریال
153,798 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
258
6,332,674,138 ریال
150,778 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
140
5,325,553,802 ریال
126,799 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85340000
مدا رهاي چاپي
2,137
5,227,964,036 ریال
124,475 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
127
5,101,897,684 ریال
121,474 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
38
5,053,301,728 ریال
120,317 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
101
4,993,601,346 ریال
118,895 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85340000
مدا رهاي چاپي
2,918
4,839,113,707 ریال
115,217 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
25
4,802,903,748 ریال
114,355 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
124
4,481,193,653 ریال
106,695 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
122
4,449,318,444 ریال
105,936 $
35
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
104
4,426,652,957 ریال
105,396 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
110
4,293,985,560 ریال
102,238 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
151
4,031,527,048 ریال
95,989 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
69
3,918,970,847 ریال
93,309 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
80
3,895,939,532 ریال
92,760 $
40
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
20
3,802,734,244 ریال
90,541 $
41
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
156
3,763,498,756 ریال
89,607 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
18
3,712,607,622 ریال
88,395 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85366910
کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک
272
3,266,030,320 ریال
77,763 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
21
3,215,995,749 ریال
76,571 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85366910
کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک
1,104
3,186,659,266 ریال
75,873 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
53
3,034,485,369 ریال
72,250 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
143
3,015,842,133 ریال
71,806 $
48
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
85
2,981,869,696 ریال
70,997 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
24
2,981,722,464 ریال
70,993 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
امارات متحده عربي
85043120
ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع
3,122
2,974,160,354 ریال
70,813 $
مجموع کل (ریال): 711,552,132,270
مجموع کل (دلار): 16,941,716