آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 90 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
90,558
8,439,538,114 ریال
200,941 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
12,692
7,238,420,955 ریال
172,343 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
11,138
6,680,625,809 ریال
159,063 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
43,384
6,445,433,358 ریال
153,463 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
40093100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات
48,152
6,344,173,752 ریال
151,052 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
53,007
5,729,196,926 ریال
136,409 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
46,920
5,291,712,176 ریال
125,993 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
98,400
4,538,137,305 ریال
108,051 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
3,430
4,452,990,808 ریال
106,024 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
33,900
3,989,300,000 ریال
94,983 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84821000
بلبرينگ.
19,440
3,970,937,860 ریال
94,546 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84821000
بلبرينگ.
19,188
3,814,395,316 ریال
90,819 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84864000
ماشين ها و دستگاه هامشخص شده درياداشت 9 (ج) فصل 84
38,909
3,681,332,500 ریال
87,651 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
140,400
3,516,882,156 ریال
83,735 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84842020
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
6,881
3,508,468,155 ریال
83,535 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
46,563
3,470,338,335 ریال
82,627 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
60,180
3,465,662,278 ریال
82,516 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
90303100
مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc)
3,612
3,304,330,400 ریال
78,675 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
6,222
3,133,601,655 ریال
74,610 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
20,160
3,104,212,020 ریال
73,910 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
40093100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات
22,696
3,000,312,248 ریال
71,436 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
117,000
2,914,092,030 ریال
69,383 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
18,952
2,839,224,300 ریال
67,601 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
21,006
2,684,467,906 ریال
63,916 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
40093100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات
19,911
2,591,440,642 ریال
61,701 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
19,994
2,502,579,325 ریال
59,585 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
31,490
2,483,680,900 ریال
59,135 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84602900
ماشين هاي سنگ زني براي فلزات، غير از سطوح تخت، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر
19,900
2,372,329,000 ریال
56,484 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
1,655
2,307,307,450 ریال
54,936 $
30
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,284,213,824 ریال
54,386 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,282,415,840 ریال
54,343 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,274,874,464 ریال
54,164 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
18,004
2,225,726,580 ریال
52,993 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,185,573,536 ریال
52,037 $
35
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,140,233,312 ریال
50,958 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
11041200
جو دو سر پهن شده يا فلس شده
93,600
2,093,467,584 ریال
49,844 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
12,640
1,906,056,660 ریال
45,382 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
18,147
1,904,880,753 ریال
45,354 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
14,964
1,877,616,390 ریال
44,705 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
33,282
1,741,879,328 ریال
41,473 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
17,637
1,694,966,950 ریال
40,356 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
22,385
1,618,247,772 ریال
38,530 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
15,600
1,486,957,740 ریال
35,404 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
25,411
1,331,228,400 ریال
31,696 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84099920
اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز
3,379
1,292,189,200 ریال
30,766 $
46
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
27,056
1,273,906,270 ریال
30,331 $
47
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
4,461
1,266,888,840 ریال
30,164 $
48
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84821000
بلبرينگ.
9,232
1,266,438,424 ریال
30,153 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
825
1,202,244,930 ریال
28,625 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
آلمان
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
22,080
1,152,702,900 ریال
27,445 $
مجموع کل (ریال): 154,317,833,376
مجموع کل (دلار): 3,674,232