آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 3141 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
1,312,740
205,170,912,738 ریال
4,885,022 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84196000
ماشين آلات و دستگاه ها براي مايع کردن هوا يا سايرگازها
376,003
184,218,956,000 ریال
4,386,166 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
258,400
152,863,889,500 ریال
3,639,616 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
323,869
135,233,800,683 ریال
3,219,852 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
194,314
108,518,073,963 ریال
2,583,764 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
594,000
99,804,563,100 ریال
2,376,299 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
144,400
88,382,706,600 ریال
2,104,350 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,689,411
84,889,348,900 ریال
2,021,175 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
185,618
79,923,582,440 ریال
1,902,942 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
250,206
79,515,937,500 ریال
1,893,237 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
129,748
79,169,028,357 ریال
1,884,977 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
482,239
75,484,758,316 ریال
1,797,256 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
191,774
74,518,825,552 ریال
1,774,258 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
125,400
71,895,169,500 ریال
1,711,790 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
338,576
71,097,640,812 ریال
1,692,801 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
176,823
69,058,470,600 ریال
1,644,249 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
338,630
66,669,652,596 ریال
1,587,373 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,131,553
62,215,488,623 ریال
1,481,321 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,486,512
61,142,211,150 ریال
1,455,767 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,494,585
56,529,136,052 ریال
1,345,932 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,395,770
53,145,635,003 ریال
1,265,372 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
218,104
52,961,179,569 ریال
1,260,980 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
84,913
52,158,586,795 ریال
1,241,871 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
83,600
51,965,017,500 ریال
1,237,262 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
560,880
51,420,788,316 ریال
1,224,304 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
235,698
50,805,991,623 ریال
1,209,666 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
232,409
50,670,719,071 ریال
1,206,446 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
117,850
49,945,831,808 ریال
1,189,186 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
241,223
49,144,225,907 ریال
1,170,101 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
95030080
سایر اسباب بازی ها ، مدل های کوچک اندازه شده ، مدل های تفریحی مشابه غیر مذکور
241,420
48,853,013,740 ریال
1,163,167 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
496,980
45,693,404,658 ریال
1,087,938 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
200,000
45,504,120,000 ریال
1,083,431 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
339,765
45,441,601,512 ریال
1,081,943 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
380,780
44,643,009,427 ریال
1,062,929 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,121,625
42,597,212,985 ریال
1,014,219 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871192
قطعات منفصله جهت تولید موتور سیکلت انژکتوری با ساخت داخل 14 درصد تا کمتراز 24 درصد ( به استثنای لاستیک ) غیر مذکور در جای دیگر
37,062
42,591,009,027 ریال
1,014,072 $
37
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
353,766
42,209,956,287 ریال
1,004,999 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
312,150
41,539,611,948 ریال
989,038 $
39
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
39,734
41,492,801,246 ریال
987,924 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
276,700
41,193,547,830 ریال
980,799 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
186,708
41,130,791,888 ریال
979,305 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
245,520
40,519,712,376 ریال
964,755 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
93,173
38,642,788,718 ریال
920,066 $
44
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
64,600
38,394,963,250 ریال
914,166 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
650,769
36,947,713,417 ریال
879,707 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
114,868
36,882,951,000 ریال
878,166 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
82,941
36,559,440,000 ریال
870,463 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
967,500
36,539,631,651 ریال
869,991 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
39,029
36,517,265,421 ریال
869,459 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
158,608
36,170,599,087 ریال
861,205 $
مجموع کل (ریال): 3,228,585,274,042
مجموع کل (دلار): 76,871,077