آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 181 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
175,551
20,876,124,946 ریال
497,051 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
157,760
18,842,884,948 ریال
448,640 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
166,422
18,274,633,435 ریال
435,110 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
106,115
11,623,422,180 ریال
276,748 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
73,189
8,749,013,306 ریال
208,310 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
64,000
8,383,321,000 ریال
199,603 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
43,152
8,024,995,687 ریال
191,071 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
48,000
7,568,400,439 ریال
180,200 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
73181490
ساير پيچ خودکارا زچدن، اهن يا فولاد غير ازجنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده
69,500
6,223,306,200 ریال
148,174 $
10
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
51,962
5,993,555,630 ریال
142,704 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39061000
پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي
48,000
5,656,168,350 ریال
134,671 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
38,580
4,484,211,211 ریال
106,767 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
32061190
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ
40,000
4,308,821,128 ریال
102,591 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
24,060
3,839,432,368 ریال
91,415 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
31,495
3,796,891,239 ریال
90,402 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39061000
پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي
32,000
3,770,778,900 ریال
89,780 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
66,896
3,718,317,161 ریال
88,531 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
65,860
3,595,975,758 ریال
85,618 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
85122020
دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
8,783
3,213,063,000 ریال
76,502 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
17,240
3,207,658,562 ریال
76,373 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
17,204
3,107,349,632 ریال
73,985 $
22
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
17,762
3,028,489,646 ریال
72,107 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
17,323
2,990,190,474 ریال
71,195 $
24
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
16,841
2,926,067,634 ریال
69,668 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39199040
ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر
28,027
2,839,897,116 ریال
67,617 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
32,000
2,789,941,780 ریال
66,427 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
15,727
2,771,180,968 ریال
65,980 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
85122020
دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
8,354
2,759,344,000 ریال
65,699 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
13,721
2,670,649,921 ریال
63,587 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
13,312
2,630,174,104 ریال
62,623 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
12,898
2,607,648,844 ریال
62,087 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
82079000
ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست.
11,500
2,599,203,500 ریال
61,886 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
14,784
2,578,555,980 ریال
61,394 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39199040
ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر
24,575
2,507,287,686 ریال
59,697 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39205100
صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر
21,126
2,486,488,225 ریال
59,202 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
13,227
2,346,541,736 ریال
55,870 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
32061190
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ
20,000
2,154,410,564 ریال
51,295 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
11,675
2,154,289,429 ریال
51,293 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
16,202
2,115,468,800 ریال
50,368 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
4,406
2,022,641,600 ریال
48,158 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
18,643
1,985,943,051 ریال
47,284 $
42
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
8,812
1,982,077,500 ریال
47,192 $
43
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
11,997
1,972,887,761 ریال
46,974 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
15,212
1,820,283,220 ریال
43,340 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
40103100
تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر
17,600
1,814,561,600 ریال
43,204 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
4,352
1,651,360,000 ریال
39,318 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
8,000
1,648,745,000 ریال
39,256 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
90303100
مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc)
757
1,548,584,975 ریال
36,871 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
73269070
بست فولادی شلنگ
17,235
1,536,018,402 ریال
36,572 $
50
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
تايوان
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
5,545
1,522,566,600 ریال
36,252 $
مجموع کل (ریال): 223,719,825,196
مجموع کل (دلار): 5,326,662