آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 68 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
6,100,748
182,909,978,616 ریال
4,354,999 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,309,521
91,700,062,248 ریال
2,183,335 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
252,000
67,095,468,000 ریال
1,597,511 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84839000
چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره.
50,779
66,903,873,244 ریال
1,592,949 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,600,872
46,986,572,871 ریال
1,118,728 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
168,000
44,044,404,000 ریال
1,048,676 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
168,000
43,006,344,000 ریال
1,023,961 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
751,816
22,838,273,246 ریال
543,768 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
84,000
22,602,990,000 ریال
538,166 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
84,000
21,241,500,000 ریال
505,750 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
647,985
20,588,466,736 ریال
490,202 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
1,724
19,646,546,078 ریال
467,775 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
84,000
19,066,656,000 ریال
453,968 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
73,410
13,792,388,081 ریال
328,390 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
15,533
12,618,084,500 ریال
300,431 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
2,887
10,137,263,625 ریال
241,363 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84133010
پمپ ا نژکتور
3,004
9,490,917,822 ریال
225,974 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
6,138
9,404,085,030 ریال
223,907 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
2,071
6,736,999,161 ریال
160,405 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84624100
ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي
74,143
5,233,798,000 ریال
124,614 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
48,474
4,453,110,994 ریال
106,026 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85044060
انواع UPS
14,640
4,319,751,340 ریال
102,851 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
6,000
4,181,391,640 ریال
99,557 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85044060
انواع UPS
9,136
3,276,795,480 ریال
78,019 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
94017900
نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده
12,265
3,018,227,500 ریال
71,863 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85044060
انواع UPS
9,743
2,898,369,360 ریال
69,009 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84303190
ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر
16,000
2,624,743,600 ریال
62,494 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85044060
انواع UPS
8,628
2,614,999,310 ریال
62,262 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85322520
بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD
1,718
2,365,732,386 ریال
56,327 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
82023900
تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات.
20,540
2,301,622,518 ریال
54,801 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85044060
انواع UPS
6,700
2,170,698,150 ریال
51,683 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
82023900
تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات.
18,945
2,170,554,372 ریال
51,680 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
4,498
1,807,372,300 ریال
43,033 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
15,000
1,394,910,000 ریال
33,212 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
48211000
انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده
7,175
1,376,697,732 ریال
32,779 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85340000
مدا رهاي چاپي
608
1,116,309,888 ریال
26,579 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84133030
ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي، حتي داراي فيلتر
48
1,100,483,237 ریال
26,202 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
900
1,028,088,000 ریال
24,478 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
6,033
1,025,102,762 ریال
24,407 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84213100
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز
870
1,014,517,500 ریال
24,155 $
41
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
8,000
989,118,000 ریال
23,550 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85369090
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
20
938,418,400 ریال
22,343 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
87150000
کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آن ها
5,416
936,910,260 ریال
22,307 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
83111000
الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي
18,900
881,989,850 ریال
21,000 $
45
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
701
750,785,721 ریال
17,876 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
524
676,236,376 ریال
16,101 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
1,334
594,153,690 ریال
14,147 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85322300
خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي، يک لايه
607
453,567,170 ریال
10,799 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
84649000
ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
8,500
413,748,900 ریال
9,851 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ترکيه
85118020
اتوماتیک استارت برای روشن کردن یا به راه انداختن ازنوع استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه ای -احتراقی با تراکمی - احتراقی
31
276,383,340 ریال
6,581 $
مجموع کل (ریال): 789,215,461,034
مجموع کل (دلار): 18,790,844