آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 15 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
833,600
59,740,952,310 ریال
1,422,404 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
452,300
30,013,999,000 ریال
714,619 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
8,905
23,000,226,374 ریال
547,624 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
331,700
22,003,900,500 ریال
523,902 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
318,000
19,323,682,000 ریال
460,088 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
248,000
16,337,958,000 ریال
388,999 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
208,500
13,406,641,000 ریال
319,206 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
6,600
8,178,765,075 ریال
194,733 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
96092010
مغزي مداد اتود (سياه يا رنگي)
15,426
4,013,331,823 ریال
95,556 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
60,000
3,941,234,000 ریال
93,839 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
1,921
3,546,798,037 ریال
84,448 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
36,000
2,224,357,200 ریال
52,961 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
7,000
1,394,049,000 ریال
33,192 $
14
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
23,000
1,365,780,000 ریال
32,519 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هنگ کنگ
84135010
تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني
4,600
1,325,795,100 ریال
31,567 $
مجموع کل (ریال): 209,817,469,419
مجموع کل (دلار): 4,995,657