آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 4844 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
747,521
175,237,988,072 ریال
4,172,333 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
738,522
160,614,675,443 ریال
3,824,159 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
595,554
151,688,605,128 ریال
3,611,633 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
508,481
125,293,713,068 ریال
2,983,184 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
494,555
120,930,993,279 ریال
2,879,309 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
466,583
116,517,123,754 ریال
2,774,217 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
560,377
114,176,663,411 ریال
2,718,492 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
12060090
ساير
2,193,000
108,587,850,568 ریال
2,585,425 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
459,608
107,945,658,131 ریال
2,570,135 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
453,503
92,109,450,791 ریال
2,193,082 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
327,291
88,903,761,304 ریال
2,116,756 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
282,800
79,791,101,815 ریال
1,899,788 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
351,080
78,121,504,992 ریال
1,860,036 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
305,233
75,802,444,548 ریال
1,804,820 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
12060090
ساير
1,614,000
75,052,137,796 ریال
1,786,956 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
927,588
74,069,445,872 ریال
1,763,558 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
341,276
73,982,860,692 ریال
1,761,497 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87149990
ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر
607,528
73,846,882,600 ریال
1,758,259 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
12060090
ساير
1,496,000
72,738,165,080 ریال
1,731,861 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
251,889
72,450,060,619 ریال
1,725,001 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
1,144,343
67,865,655,952 ریال
1,615,849 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
296,420
66,011,221,813 ریال
1,571,696 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
48142000
كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد.
502,845
65,676,838,353 ریال
1,563,734 $
24
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
457,013
65,244,182,570 ریال
1,553,433 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
48142000
كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد.
421,187
62,580,247,223 ریال
1,490,006 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
207,194
62,182,573,682 ریال
1,480,537 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
275,704
57,661,943,458 ریال
1,372,903 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
12060090
ساير
1,150,000
56,651,210,600 ریال
1,348,838 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85395000
لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED)
82,064
56,475,100,922 ریال
1,344,645 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
12060090
ساير
1,146,000
56,383,158,600 ریال
1,342,456 $
31
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
48142000
كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد.
342,643
54,691,676,698 ریال
1,302,183 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
948,486
54,649,279,402 ریال
1,301,173 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
300,090
54,509,625,553 ریال
1,297,848 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
357,964
54,189,961,970 ریال
1,290,237 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87149990
ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر
384,125
52,629,738,662 ریال
1,253,089 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85395000
لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED)
81,212
51,290,333,284 ریال
1,221,198 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84821000
بلبرينگ.
218,673
50,363,609,834 ریال
1,199,134 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
621,622
50,008,948,294 ریال
1,190,689 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
661,140
49,604,361,679 ریال
1,181,056 $
40
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
175,265
49,183,048,745 ریال
1,171,025 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
378,785
49,163,980,843 ریال
1,170,571 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
372,859
49,054,064,275 ریال
1,167,954 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
346,050
48,836,915,805 ریال
1,162,784 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
353,093
47,149,723,160 ریال
1,122,612 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
685,628
46,525,984,472 ریال
1,107,762 $
46
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
162,747
46,033,769,937 ریال
1,096,042 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
95030011
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن باموتور برقی
243,371
45,712,365,790 ریال
1,088,390 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
265,033
45,530,918,359 ریال
1,084,069 $
49
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
222,782
45,315,241,243 ریال
1,078,934 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چين
87163920
بوژي براي حمل و نقل كالا
107,500
45,060,602,070 ریال
1,072,871 $
مجموع کل (ریال): 3,644,097,370,211
مجموع کل (دلار): 86,764,219