آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 120 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
316,898
51,012,935,835 ریال
1,214,594 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
226,899
44,915,093,109 ریال
1,069,407 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
146,449
27,985,579,672 ریال
666,323 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
121,298
27,305,776,056 ریال
650,138 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
120,766
22,314,457,296 ریال
531,297 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
11,256
21,070,004,591 ریال
501,667 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
94,582
18,773,143,496 ریال
446,980 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40118090
سا?ر
55,215
18,112,972,128 ریال
431,261 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
54,069
10,507,832,739 ریال
250,186 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40118090
سا?ر
31,460
10,388,981,988 ریال
247,357 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84279090
ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر
54,341
9,911,626,100 ریال
235,991 $
12
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
34,744
9,275,727,236 ریال
220,851 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
31,378
8,062,828,002 ریال
191,972 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
2,719
7,369,338,184 ریال
175,460 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
27101990
ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري
24,300
6,767,501,640 ریال
161,131 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
26,991
6,347,204,500 ریال
151,124 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
31,854
6,317,451,328 ریال
150,416 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40118090
سا?ر
15,788
6,199,342,800 ریال
147,603 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
29,531
6,192,585,872 ریال
147,443 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
29,430
5,938,705,057 ریال
141,398 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
28,318
5,532,596,983 ریال
131,728 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84279090
ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر
27,426
4,155,524,100 ریال
98,941 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
16,237
3,322,845,950 ریال
79,115 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
13,589
2,939,975,970 ریال
69,999 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
48119030
كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق
38,866
2,741,438,637 ریال
65,272 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84842020
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
185
2,344,074,994 ریال
55,811 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84824000
رولربيرينگ سوزني.
1,041
2,252,707,004 ریال
53,636 $
28
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84133030
ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي، حتي داراي فيلتر
4,200
2,062,295,200 ریال
49,102 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84213100
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز
489
1,715,571,959 ریال
40,847 $
30
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84133030
ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي، حتي داراي فيلتر
8,537
1,708,687,500 ریال
40,683 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84821000
بلبرينگ.
2,520
1,300,446,000 ریال
30,963 $
32
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84818070
شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري (digital liner actuator -stepper motor)
219
1,192,049,753 ریال
28,382 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
5,707
1,148,238,000 ریال
27,339 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
2,225
1,141,790,680 ریال
27,185 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
554
933,711,533 ریال
22,231 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
397
867,299,047 ریال
20,650 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
5,354
763,950,000 ریال
18,189 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
85111000
شمع هاي جرقه زن
193
711,675,903 ریال
16,945 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
2,196
703,776,425 ریال
16,757 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87088031
ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
630
698,708,747 ریال
16,636 $
41
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
579
683,582,399 ریال
16,276 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
48101900
سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف
6,570
600,549,345 ریال
14,299 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099920
اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز
2,249
576,092,250 ریال
13,716 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87084030
اجزاء و قطعات رديف 87084010
4,183
574,032,030 ریال
13,667 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099920
اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز
2,421
558,306,810 ریال
13,293 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
175
548,315,291 ریال
13,055 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
5,613
544,696,350 ریال
12,969 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
2,790
518,907,200 ریال
12,355 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
1,429
506,949,940 ریال
12,070 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ژاپن
85118020
اتوماتیک استارت برای روشن کردن یا به راه انداختن ازنوع استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه ای -احتراقی با تراکمی - احتراقی
2,681
461,935,100 ریال
10,998 $
مجموع کل (ریال): 368,579,818,729
مجموع کل (دلار): 8,775,708