آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 2آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 2 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
12,000,000
500,400,000,000 ریال
11,914,286 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
10,500,000
443,362,500,000 ریال
10,556,250 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
120,000
4,968,600,000 ریال
114,221 $
مجموع کل (ریال): 948,731,100,000
مجموع کل (دلار): 22,584,757