آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي رفسنجانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
52,015
101,106,495,000 ریال
2,407,298 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
11,000
40,402,890,000 ریال
961,974 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
21,300
36,321,358,500 ریال
864,794 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
69032030
گلوله سراميکي داراي بيش از50% وزني الومين يا مخلوط يا تركيبي ازالومين وسيليس
125,000
5,718,500,000 ریال
136,155 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
40,665
4,954,828,636 ریال
117,972 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
60,000
4,460,430,000 ریال
106,201 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
17,300
3,956,472,000 ریال
94,202 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
5,962
1,386,855,767 ریال
33,020 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84099930
اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي
1,532
969,207,193 ریال
23,076 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
1,516
374,442,233 ریال
8,915 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
5,029
336,470,400 ریال
8,011 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
85459090
زغال لامپ، زغال باطري و سايراشياء ا زگرافيت يا از ساير زغالها، موردمصرف برقي، غير مذكور در جاي ديگر
250
113,025,081 ریال
2,691 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
220
107,950,920 ریال
2,570 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
292
95,987,528 ریال
2,285 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
39173100
لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند
130
35,329,392 ریال
841 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربي
84213100
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز
640
8,005,900 ریال
191 $
مجموع کل (ریال): 200,348,248,550
مجموع کل (دلار): 4,770,196