آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 197 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870222
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
223,855
160,571,710,000 ریال
3,823,136 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
128,400
131,807,950,000 ریال
3,138,285 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870436
با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30 % به استثناي لاستيک
129,642
53,755,501,180 ریال
1,279,893 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870222
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
61,320
46,410,910,000 ریال
1,105,022 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870436
با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30 % به استثناي لاستيک
107,272
45,154,620,991 ریال
1,075,110 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
237,969
39,701,738,510 ریال
945,279 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
91,589
38,703,960,850 ریال
921,523 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870436
با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30 % به استثناي لاستيک
91,927
38,703,960,850 ریال
921,523 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
4,113
29,284,650,000 ریال
697,254 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
129,573
27,923,046,286 ریال
664,834 $
11
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
154,630
26,052,344,446 ریال
620,294 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
135,863
24,781,750,000 ریال
590,042 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870436
با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30 % به استثناي لاستيک
54,884
23,652,420,519 ریال
563,153 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
90221440
دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال
2,702
22,910,082,000 ریال
545,478 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
113,772
21,901,070,080 ریال
521,454 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
114,308
20,725,690,380 ریال
493,469 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870222
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
29,511
19,103,099,250 ریال
454,836 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
105,089
18,748,332,250 ریال
446,389 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
76,134
18,275,742,921 ریال
435,137 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84272022
مستعمل
86,275
16,653,678,751 ریال
396,516 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103500
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
30,646
15,704,992,935 ریال
373,928 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
35,618
15,051,540,330 ریال
358,370 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84272022
مستعمل
86,900
14,381,430,007 ریال
342,415 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103500
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
12,134
12,768,288,731 ریال
304,007 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
87034030
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 2001 تا 2500cc (بنزین / هیبرید)
9,300
11,556,479,075 ریال
275,154 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
56,981
9,751,196,000 ریال
232,171 $
27
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
50,485
9,602,334,000 ریال
228,627 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103500
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
9,258
9,376,066,390 ریال
223,240 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84272022
مستعمل
71,550
8,971,182,800 ریال
213,600 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84135010
تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني
11,564
8,908,464,300 ریال
212,106 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
56,000
8,561,119,510 ریال
203,836 $
32
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98870443
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثناي لاستيك
20,210
8,323,921,000 ریال
198,189 $
33
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
27101990
ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري
52,347
7,573,853,591 ریال
180,330 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103990
ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر
7,694
7,221,919,579 ریال
171,950 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40082900
ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي
11,834
7,172,827,835 ریال
170,782 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84272022
مستعمل
39,635
6,755,229,739 ریال
160,839 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103990
ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر
5,637
5,994,801,180 ریال
142,733 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
35,500
5,738,751,900 ریال
136,637 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
7,920
5,500,226,880 ریال
130,958 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103990
ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر
8,769
5,387,665,454 ریال
128,278 $
41
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
6,059
5,031,521,345 ریال
119,798 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
26,944
4,977,891,906 ریال
118,521 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
90221440
دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال
1,252
4,910,722,310 ریال
116,922 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
23,841
4,779,803,791 ریال
113,805 $
45
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
25,578
4,603,958,520 ریال
109,618 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
29,232
4,322,614,150 ریال
102,919 $
47
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
22,556
4,248,769,360 ریال
101,161 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
40103990
ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر
8,425
4,189,596,266 ریال
99,752 $
49
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
84272022
مستعمل
36,050
4,174,505,000 ریال
99,393 $
50
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
امارات متحده عربي
27101990
ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري
25,128
4,152,756,534 ریال
98,875 $
مجموع کل (ریال): 1,054,516,689,682
مجموع کل (دلار): 25,107,541