آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 779 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
158,984
69,043,351,300 ریال
1,643,889 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
276,910
55,178,294,000 ریال
1,313,769 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
499,848
48,394,318,890 ریال
1,152,246 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
227,185
45,078,487,450 ریال
1,073,297 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
216,160
28,334,793,240 ریال
674,638 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
313,344
28,138,209,521 ریال
669,957 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
313,261
28,093,582,397 ریال
668,895 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
98870222
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
44,100
27,854,009,600 ریال
663,191 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
98,200
21,977,122,000 ریال
523,265 $
10
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
23,696
15,379,949,225 ریال
366,189 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
111,871
12,142,641,496 ریال
289,111 $
12
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
17,869
11,571,078,098 ریال
275,502 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
13,892
10,870,167,122 ریال
211,707 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
10,000
7,976,754,500 ریال
189,923 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
6,121
7,716,979,017 ریال
169,318 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
7,886
7,488,142,851 ریال
178,289 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
8,443
7,285,268,923 ریال
173,459 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
7,403
6,743,738,445 ریال
113,595 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
100,000
6,695,780,000 ریال
159,423 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
6,800
6,599,195,380 ریال
157,124 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
6,448
6,378,452,736 ریال
151,868 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
60,000
6,373,231,200 ریال
151,744 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
6,644
6,341,082,167 ریال
150,978 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
6,236
6,223,029,392 ریال
148,167 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39100090
ساير
13,457
5,895,561,847 ریال
125,810 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
87034020
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 1501 تا 2000cc (بنزین / هیبرید)
7,500
5,581,589,500 ریال
132,375 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
98870221
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30% (اتوبوس، ميني بوس، ون)
11,294
5,196,822,400 ریال
123,734 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
73079900
لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده.
95,160
5,191,368,480 ریال
123,604 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
23,929
5,020,648,949 ریال
119,539 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39233090
قرابه ، بطری ، تنگ (Flask) واشیای همانند
19,924
4,849,098,493 ریال
115,455 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
87034020
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 1501 تا 2000cc (بنزین / هیبرید)
6,150
4,720,293,700 ریال
112,388 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
4,964
4,671,630,798 ریال
111,229 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
5,427
4,634,432,414 ریال
110,344 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
4,229
4,539,034,880 ریال
108,072 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
5,637
4,430,150,578 ریال
105,480 $
36
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
8,098
4,412,272,052 ریال
97,141 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
7,416
4,231,999,759 ریال
100,762 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39100090
ساير
9,191
4,102,357,866 ریال
97,675 $
39
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
60,000
4,037,870,000 ریال
96,140 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
3,556
3,997,192,033 ریال
95,171 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39100090
ساير
7,916
3,995,900,205 ریال
95,140 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39233090
قرابه ، بطری ، تنگ (Flask) واشیای همانند
14,682
3,959,268,049 ریال
92,342 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
9,773
3,957,008,341 ریال
91,277 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
21,229
3,926,689,277 ریال
93,493 $
45
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
28342990
ساير نيتراتها بجز پتاسيم و نيترات آمونيم انفجاري
110,000
3,825,075,000 ریال
91,073 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
4,155
3,786,407,635 ریال
90,153 $
47
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
5,257
3,758,952,754 ریال
89,499 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
3,946
3,686,318,973 ریال
87,769 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
12,749
3,647,707,035 ریال
67,804 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
3,679
3,608,118,907 ریال
85,908 $
مجموع کل (ریال): 591,541,428,875
مجموع کل (دلار): 13,928,921