آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
488,400
46,838,099,826 ریال
1,115,193 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
253,520
23,699,376,641 ریال
564,271 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
252,480
22,704,922,712 ریال
540,593 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
249,510
22,337,984,069 ریال
531,857 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
249,150
21,458,616,795 ریال
510,919 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
216,000
20,279,322,000 ریال
482,841 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
81041100
منيزيم بصورت کارنشده، باخلوص حداقل 99.8درصد
96,000
11,977,914,816 ریال
285,188 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
124,500
11,767,838,355 ریال
280,187 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
81041100
منيزيم بصورت کارنشده، باخلوص حداقل 99.8درصد
91,920
11,038,611,030 ریال
262,824 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
37019930
كليشه چاپ
9,427
2,312,682,546 ریال
55,064 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
6,470
963,320,696 ریال
22,936 $
مجموع کل (ریال): 195,378,689,486
مجموع کل (دلار): 4,651,873