آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 49 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
25,700
28,734,500,000 ریال
684,155 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
120,000
27,573,150,000 ریال
656,504 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
28,000
18,698,261,800 ریال
445,197 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
24,000
15,512,382,400 ریال
369,342 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
21,000
14,939,349,250 ریال
355,699 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
80,000
11,905,337,510 ریال
283,460 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
16,000
10,622,628,790 ریال
252,920 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28417000
موليبدات ها
10,000
9,372,890,000 ریال
223,164 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
60,000
8,370,028,300 ریال
199,286 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
53,750
8,083,071,000 ریال
192,454 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
11,000
7,757,580,420 ریال
184,704 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
26030090
کنسانتره مس
21,000
6,617,556,000 ریال
157,561 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
38160010
ککک س?مان نسوز
92,000
6,522,339,480 ریال
155,294 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
7,290
5,830,413,362 ریال
138,819 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
40,000
5,475,120,000 ریال
130,360 $
16
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28183090
ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي
18,000
4,516,974,000 ریال
107,547 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
38160010
ککک س?مان نسوز
60,000
4,470,983,400 ریال
106,452 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
25041090
ساير اشکال گرافيت به صورت گرد يا فلس بجز فلس کريستالين
80,000
4,191,968,000 ریال
99,809 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
26,250
3,857,482,620 ریال
91,845 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
25041090
ساير اشکال گرافيت به صورت گرد يا فلس بجز فلس کريستالين
60,000
3,397,655,800 ریال
80,897 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28413000
دي کرومات سديم
40,000
2,794,771,000 ریال
66,542 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
25199090
اکسيدهاي منيزيم حتي خالص
50,000
2,306,100,000 ریال
54,907 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28413000
دي کرومات سديم
20,000
1,531,080,000 ریال
36,454 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
90273010
اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
117
1,429,080,000 ریال
34,026 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
2,000
1,426,866,120 ریال
33,973 $
26
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28413000
دي کرومات سديم
20,000
1,421,070,000 ریال
33,835 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85340000
مدا رهاي چاپي
117
1,227,297,694 ریال
29,221 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
28183090
ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي
24,000
1,062,992,700 ریال
25,309 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
25041090
ساير اشکال گرافيت به صورت گرد يا فلس بجز فلس کريستالين
20,000
1,052,755,600 ریال
25,066 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
45
726,000,024 ریال
17,286 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
92
613,900,048 ریال
14,617 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
97
607,066,104 ریال
14,454 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
85
386,379,093 ریال
9,200 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
27
218,507,504 ریال
5,203 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
21
130,830,353 ریال
3,115 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
34
92,721,378 ریال
2,208 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
37
91,583,648 ریال
2,181 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
87
45,587,292 ریال
1,085 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
4
42,579,665 ریال
1,014 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
4
37,596,825 ریال
895 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
13
34,304,638 ریال
817 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48191000
کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر
29
23,724,224 ریال
565 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48191000
کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر
30
19,521,577 ریال
465 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
32
17,195,108 ریال
409 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48191000
کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر
15
7,118,682 ریال
169 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
2
6,695,325 ریال
159 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
2
3,789,171 ریال
90 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48191000
کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر
2
1,545,075 ریال
37 $
49
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عمان
48191000
کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر
2
1,332,849 ریال
32 $
مجموع کل (ریال): 223,809,663,829
مجموع کل (دلار): 5,328,803