آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 412 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
37,765
126,534,102,145 ریال
3,012,717 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
640,000
125,317,500,000 ریال
2,983,750 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
28,850
113,421,835,200 ریال
2,700,520 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
39,790
105,705,285,000 ریال
2,516,792 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
750,398
104,682,421,689 ریال
2,492,439 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
48,252
103,117,262,000 ریال
2,455,173 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
130,250
101,575,605,757 ریال
2,418,467 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
26,400
96,163,696,475 ریال
2,289,612 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
107,210
76,168,469,085 ریال
1,813,535 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
6,740
70,645,852,800 ریال
1,682,044 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84172000
تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي
85,651
70,363,272,000 ریال
1,675,316 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
1,025,915
67,862,138,174 ریال
1,615,765 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
276,000
67,124,610,000 ریال
1,598,205 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
760,800
63,843,192,288 ریال
1,520,076 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
370,000
60,866,897,660 ریال
1,449,212 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
370,000
58,354,012,760 ریال
1,389,381 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18032000
خمير کاکائو ,کلا يا جزئا چربي گرفته
320,000
56,449,717,400 ریال
1,344,041 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
32,800
53,743,382,500 ریال
1,279,604 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
480,580
52,049,053,325 ریال
1,239,263 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
650,900
49,335,201,357 ریال
1,174,648 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
455,170
48,677,719,191 ریال
1,158,993 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
32,000
47,414,787,500 ریال
1,128,924 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
500,000
46,984,175,000 ریال
1,118,671 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
408,017
46,957,209,964 ریال
1,118,029 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
1,420,440
45,562,573,924 ریال
1,084,823 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
619,740
44,745,827,986 ریال
1,065,377 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
223,346
41,729,100,148 ریال
993,550 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
38249990
ساير
248,400
37,124,093,880 ریال
883,907 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
250,000
34,877,880,000 ریال
830,426 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
481,500
34,604,027,728 ریال
823,905 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18032000
خمير کاکائو ,کلا يا جزئا چربي گرفته
200,000
34,146,021,000 ریال
813,000 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
32,625
32,782,980,100 ریال
780,547 $
33
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
496,800
32,575,818,528 ریال
775,615 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
69,851
32,434,148,800 ریال
772,242 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
296,000
31,175,561,600 ریال
742,275 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
4,644
30,749,656,000 ریال
732,135 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
315,243
28,867,331,427 ریال
687,317 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
245,575
28,826,281,110 ریال
686,340 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84386000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات
25,580
28,308,319,000 ریال
674,008 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
35030090
ساير
85,000
28,109,590,200 ریال
669,276 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
38151990
ک کساير
2,580
26,630,278,400 ریال
634,054 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
41,500
25,034,388,681 ریال
596,057 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
35030090
ساير
70,000
24,955,390,750 ریال
594,176 $
44
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
693,483
24,706,899,823 ریال
588,260 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
134,621
23,888,676,608 ریال
568,778 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
5,306
23,333,702,700 ریال
555,564 $
47
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
35030090
ساير
70,000
23,248,478,200 ریال
553,535 $
48
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
37,500
22,731,037,500 ریال
541,215 $
49
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
8,900
22,023,244,872 ریال
524,363 $
50
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
342,900
21,562,836,363 ریال
513,401 $
مجموع کل (ریال): 2,598,091,544,598
مجموع کل (دلار): 61,859,323