آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
31,014
67,072,605,269 ریال
1,596,967 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
87049000
وسايل نقليه موتوري، براي حمل ونقل کالا، که در جاي ديگري مذکور نباشد.
109,142
42,218,304,000 ریال
1,005,198 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
23,391
36,475,751,237 ریال
868,470 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
800
4,223,884,120 ریال
100,569 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
900
2,995,828,040 ریال
71,329 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
87164000
ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر
28,480
2,962,688,000 ریال
70,540 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
900
2,318,444,120 ریال
55,201 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
87163910
تريلرهاي سردخانه دا ر
18,996
2,036,848,000 ریال
48,496 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
4,375
1,708,107,870 ریال
40,669 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
500
1,004,166,880 ریال
23,909 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362920
نيكوتينيك اسيد (نياسين)
2,100
817,052,672 ریال
19,454 $
12
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
85068090
ساير قوه ها و باطريها غير از نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودكمه اي غير مذکور در جاي ديگر
360
586,120,535 ریال
13,955 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
82074000
ا بزا ر براي قلاويز کردن ياحديده کردن.
30
506,094,230 ریال
12,050 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
250
462,783,740 ریال
11,019 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
100
252,470,800 ریال
6,011 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هلند
29362210
ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده
100
214,147,638 ریال
5,099 $
مجموع کل (ریال): 165,855,297,151
مجموع کل (دلار): 3,948,936