آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجان 70 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
647,690
113,881,442,128 ریال
2,711,463 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
576,438
89,552,510,590 ریال
2,132,203 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
542,871
87,716,403,173 ریال
2,088,486 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
34,834
80,325,700,013 ریال
1,912,517 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
362,430
61,769,178,340 ریال
1,470,695 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
27,885
56,715,110,038 ریال
1,350,360 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
135,036
43,769,945,120 ریال
1,042,142 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
104,346
43,411,280,000 ریال
1,033,602 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
82,980
30,973,321,000 ریال
737,460 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193100
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سرد نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از75/4 mm.
350,171
29,368,710,000 ریال
699,255 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
138,212
27,840,416,446 ریال
662,867 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
27,150
26,526,177,210 ریال
631,576 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85269290
دستگاه بازگشایی قفل های ریموت دار با تنظیم وارسال امواج
12,638
26,073,062,640 ریال
620,787 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
140,696
22,717,084,360 ریال
540,883 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
49,246
17,238,232,280 ریال
410,434 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85269290
دستگاه بازگشایی قفل های ریموت دار با تنظیم وارسال امواج
10,961
16,435,298,415 ریال
391,317 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
45,727
16,408,867,800 ریال
390,687 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
82071900
ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات
19,366
12,128,821,862 ریال
288,781 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
57,446
11,594,624,734 ریال
276,062 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
5,969
11,203,800,300 ریال
266,757 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85319010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
18,604
10,262,395,000 ریال
244,343 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
42,502
10,185,322,379 ریال
242,508 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
28,264
7,644,706,755 ریال
182,017 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85319010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
10,725
7,606,136,650 ریال
181,098 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
73102990
منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر
52,000
6,889,428,000 ریال
164,034 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
985
5,578,965,022 ریال
132,833 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
60,201
5,364,166,357 ریال
127,718 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85447020
کابل های الیاف نوری بدون اتصالات
14,629
5,187,935,255 ریال
123,522 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85044040
ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر
16,175
5,111,935,223 ریال
121,713 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
94,095
5,086,200,000 ریال
121,100 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
79,141
4,932,648,000 ریال
117,444 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
52,917
4,595,514,291 ریال
109,417 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85319010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
8,498
4,401,080,695 ریال
104,788 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
45,910
4,216,917,449 ریال
100,403 $
35
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
705
4,000,016,650 ریال
95,238 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
61,883
3,373,608,000 ریال
80,324 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85044040
ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر
10,065
3,123,804,461 ریال
74,376 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85442000
کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور
9,459
3,000,837,775 ریال
71,449 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85171230
گوشي تلفن همراه به صورت قطعات منفصله SKD و CKD
593
2,630,086,145 ریال
62,621 $
40
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
9,605
2,600,773,800 ریال
61,923 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299040
اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528
4,276
2,444,128,605 ریال
58,194 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
4,319
2,154,404,750 ریال
51,295 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
40,000
1,913,181,360 ریال
45,552 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
72193200
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، با پهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 3mm يابيشترولي کمتر از75/4 mm
20,346
1,854,719,323 ریال
44,160 $
45
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
29094900
ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
17,200
1,663,717,516 ریال
39,612 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
29051200
پروپان- 1-ئول (الکل پروپيليک) وپروپان 2-ئول (الکل ا يزوپروپيليک)
24,320
1,482,649,700 ریال
35,301 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
17,200
1,465,537,180 ریال
34,894 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
3,169
1,407,564,689 ریال
33,513 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
2,572
1,384,557,496 ریال
32,966 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربي
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
20,000
1,071,108,500 ریال
25,503 $
مجموع کل (ریال): 948,284,033,475
مجموع کل (دلار): 22,578,193