آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجان 96 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84295229
بيلهاي مکانيکي مستعمل، باقابليت چرخش 360 درجه، قدرت بيش از200 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال
361,800
52,339,022,484 ریال
1,246,167 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84295222
بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال و کمتر، قدرت بيش از 200 اسب بخار، قابليت چرخش 360 درجه
273,000
39,254,266,863 ریال
934,625 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84304110
انواع دريل واگن تا شش اينچ
34,296
34,002,201,000 ریال
809,576 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
47,200
21,653,280,000 ریال
515,554 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
1,060
14,313,722,714 ریال
340,803 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
13023900
لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر
20,000
11,578,820,100 ریال
275,686 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
4,276
5,511,096,659 ریال
131,217 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
3,559
3,716,512,414 ریال
88,488 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33011200
روغن هاي اسانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق)
2,780
3,673,706,556 ریال
87,469 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
2,727
3,247,154,163 ریال
77,313 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
1,285
2,677,602,060 ریال
63,752 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
850
1,481,573,142 ریال
35,276 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33011300
روغن هاي اسانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق)
1,020
1,309,228,776 ریال
31,172 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
2,935
1,146,747,285 ریال
27,304 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
2,592
1,095,290,049 ریال
26,078 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85361030
فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
26
1,078,787,281 ریال
25,685 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33011300
روغن هاي اسانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق)
720
943,127,453 ریال
22,455 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33011200
روغن هاي اسانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق)
4,496
876,844,243 ریال
20,877 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85052000
کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي
1,693
797,655,640 ریال
18,992 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
1,990
796,773,159 ریال
18,971 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
200
783,714,594 ریال
18,660 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
725
685,167,275 ریال
16,314 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
200
544,235,640 ریال
12,958 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
235
493,575,368 ریال
11,752 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85052000
کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي
861
427,948,990 ریال
10,189 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85052000
کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي
913
424,167,000 ریال
10,099 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
34
415,823,461 ریال
9,901 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
185
396,904,062 ریال
9,450 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
400
352,035,200 ریال
8,382 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
515
347,800,430 ریال
8,281 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
60
343,250,498 ریال
8,173 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
7
341,289,067 ریال
8,126 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
118
325,583,777 ریال
7,752 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
200
316,353,024 ریال
7,532 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
286
263,448,726 ریال
6,273 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
544
259,800,250 ریال
6,186 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
112
258,377,567 ریال
6,152 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
133
251,063,222 ریال
5,978 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85361030
فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
4
245,960,386 ریال
5,856 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85351000
فيوز، براي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت
4
202,367,356 ریال
4,818 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85361030
فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
4
191,902,715 ریال
4,569 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
29122900
ساير آلدئيدهاي حلقوي، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد
400
168,103,107 ریال
4,002 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
1,062
147,899,281 ریال
3,521 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
103
141,429,661 ریال
3,367 $
45
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
11
140,387,393 ریال
3,343 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
153
140,174,718 ریال
3,337 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
8
111,399,860 ریال
2,652 $
48
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
84213940
فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer)
238
99,312,519 ریال
2,365 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
12
99,078,969 ریال
2,359 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکيه
85362040
کل?دها? حفاظت موتور?
8
97,136,331 ریال
2,313 $
مجموع کل (ریال): 210,509,102,488
مجموع کل (دلار): 5,012,120