آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجانآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي سيرجان 329 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
272,637
91,055,478,000 ریال
2,167,988 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
86,694
71,383,632,849 ریال
1,699,610 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84291121
بلدوزر نو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330 اسب بخار
95,400
63,632,422,120 ریال
1,515,058 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
87059090
ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غير مذکور در جاي ديگر
98,000
51,965,763,701 ریال
1,237,280 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
183,324
42,397,600,845 ریال
1,009,467 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
457,818
39,749,206,213 ریال
946,410 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
147,941
36,796,599,339 ریال
876,110 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
155,482
34,599,674,323 ریال
823,802 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
158,105
29,341,689,884 ریال
698,612 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
132,773
24,214,621,688 ریال
576,539 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
63,700
21,672,000,000 ریال
516,000 $
12
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
63,840
19,820,640,000 ریال
471,920 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
12,614
19,368,237,000 ریال
461,148 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
82,776
17,266,959,322 ریال
411,118 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
82,397
17,194,995,823 ریال
409,405 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
87,872
16,914,619,864 ریال
402,729 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
39,000
16,434,969,000 ریال
391,309 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
3,614
15,813,019,950 ریال
376,500 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84073290
موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه
45,110
15,202,395,000 ریال
361,962 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
68,718
14,576,101,789 ریال
347,050 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85299040
اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528
103,789
13,984,924,767 ریال
332,974 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84291111
نو
35,600
13,952,547,600 ریال
332,204 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
29,420
12,682,446,000 ریال
301,963 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
9,503
11,811,971,804 ریال
281,237 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
58,103
11,159,011,614 ریال
265,691 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
71,391
10,434,065,137 ریال
248,430 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
100,242
10,030,641,218 ریال
238,825 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
50,086
9,987,813,466 ریال
237,805 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84136010
تلمبه هاي چرخ دنده ا ي
60,468
9,970,570,403 ریال
237,395 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
58,302
9,792,860,337 ریال
233,163 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
67,829
9,568,999,625 ریال
227,833 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
118,106
9,162,529,255 ریال
218,155 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
44,541
9,102,318,764 ریال
216,722 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84073290
موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه
20,524
8,229,877,500 ریال
195,949 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
44,447
8,211,892,595 ریال
195,521 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
39199030
جمبو رول چسب خورده bopp با پهناي بيش از20سانتيمتر
101,295
7,834,168,270 ریال
186,528 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
69,663
7,788,409,985 ریال
185,438 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,571
7,670,619,464 ریال
182,634 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98870120
قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر
46,530
7,404,300,030 ریال
176,293 $
40
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
29181400
اسيد سيتريك
275,000
7,322,805,000 ریال
174,352 $
41
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
119,092
7,307,325,324 ریال
173,984 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
59,810
7,128,079,420 ریال
169,716 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
4,683
6,709,283,332 ریال
159,745 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
16,910
6,669,040,000 ریال
158,787 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
29,631
6,449,633,732 ریال
153,563 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
39,618
6,322,950,612 ریال
150,546 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
39123110
كربوكسي متيل سلولز و املاح ان گريد خوركي
54,000
6,003,023,400 ریال
142,929 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
94,697
5,976,190,512 ریال
142,290 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
4,545
5,842,588,239 ریال
139,109 $
50
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
18,249
5,834,910,782 ریال
138,926 $
مجموع کل (ریال): 919,746,424,897
مجموع کل (دلار): 21,898,724