آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آرژانتين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور آرژانتين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
67,000,000
2,818,397,110,867 ریال
67,104,693 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
66,835,490
2,334,832,407,079 ریال
55,591,248 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
31,900,000
1,152,027,827,500 ریال
27,429,234 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
6,955,010
244,683,601,459 ریال
5,825,800 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
11,600
18,384,205,742 ریال
437,719 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
28100010
اسيد بريک
315,000
10,953,337,500 ریال
260,794 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
28100010
اسيد بريک
315,000
10,897,661,250 ریال
259,468 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
28100010
اسيد بريک
53,600
1,863,806,000 ریال
44,376 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
28100010
اسيد بريک
45,000
1,500,534,000 ریال
35,727 $
مجموع کل (ریال): 6,593,540,491,397
مجموع کل (دلار): 156,989,059