آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 978 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
86040000
وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...)
1,202,576
1,675,437,092,183 ریال
39,891,359 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
130,655,980
1,540,355,486,871 ریال
36,675,131 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
92,925,553
1,056,998,378,022 ریال
25,166,628 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
61,734,308
790,325,697,339 ریال
18,817,279 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
62,188,206
764,592,705,941 ریال
18,204,588 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
582,100
750,404,031,500 ریال
17,866,763 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
891,700
610,245,954,900 ریال
14,529,666 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
623,349
525,412,363,423 ریال
12,509,818 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
385,710
392,105,769,760 ریال
9,335,852 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
1,246,050
369,369,709,308 ریال
8,794,517 $
11
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
30,819,612
357,031,135,730 ریال
8,500,741 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
193,333
322,600,455,471 ریال
7,680,963 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
870,080
259,473,562,698 ریال
6,177,942 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
2,764,452
250,878,015,460 ریال
5,973,286 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
10,500
249,206,960,000 ریال
5,933,499 $
16
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
2,694,613
239,987,158,179 ریال
5,713,980 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
2,688,627
239,326,066,506 ریال
5,698,240 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
217,048
236,987,318,400 ریال
5,642,555 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
199,478
219,571,199,625 ریال
5,227,886 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
1,565,206
217,133,425,347 ریال
5,169,843 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
2,142,001
195,888,539,505 ریال
4,664,013 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84431300
ساير ماشين آلات جهت چاپ
103,000
193,417,068,000 ریال
4,605,168 $
23
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84212190
ساير
137,662
181,903,167,658 ریال
4,331,028 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,536,000
177,557,953,794 ریال
4,227,570 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84212190
ساير
111,000
174,621,280,000 ریال
4,157,650 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
144,000
161,125,959,744 ریال
3,836,332 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,722,966
160,301,379,705 ریال
3,816,700 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,604,353
152,561,705,763 ریال
3,632,422 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,644,735
150,022,875,497 ریال
3,571,973 $
30
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
30,225
148,906,535,000 ریال
3,545,394 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84212190
ساير
80,804
147,944,559,689 ریال
3,522,490 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,581,760
141,579,291,241 ریال
3,370,936 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84212190
ساير
130,380
133,665,060,204 ریال
3,182,501 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84212190
ساير
141,589
129,030,359,121 ریال
3,072,151 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
3,024,000
128,372,716,660 ریال
3,056,493 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
163,303
106,982,886,500 ریال
2,547,212 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,119,320
104,235,032,932 ریال
2,481,786 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,077,837
98,914,288,468 ریال
2,355,102 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,820,000
98,575,134,255 ریال
2,347,027 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84195090
سا?ر
48,000
97,684,279,200 ریال
2,325,816 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
47,705
97,351,085,759 ریال
2,317,883 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
290,070
97,260,817,280 ریال
2,315,734 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
2,016,000
94,819,428,333 ریال
2,257,605 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
1,930,000
92,915,447,572 ریال
2,212,273 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,002,685
92,659,501,779 ریال
2,206,179 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
2,016,000
92,017,720,948 ریال
2,190,898 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
166,649
89,524,976,013 ریال
2,131,547 $
48
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
966,659
85,751,044,686 ریال
2,041,692 $
49
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
25,914
85,169,977,997 ریال
2,027,857 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
38160090
ککک ساير
2,777,000
84,197,383,352 ریال
2,004,700 $
مجموع کل (ریال): 14,862,399,943,318
مجموع کل (دلار): 353,866,668