آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 90 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
10059010
ذرت دامي
69,300,000
629,951,124,726 ریال
14,998,836 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
6,999
40,485,924,641 ریال
963,951 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
127,433
20,240,713,353 ریال
481,922 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29291090
ساير ایزو سیانات ها
220,000
18,163,114,000 ریال
432,455 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29291090
ساير ایزو سیانات ها
200,000
17,134,638,912 ریال
407,968 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72029200
فرووا ناديوم.
19,964
16,891,725,267 ریال
402,184 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
38089113
LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي
2,860
15,152,280,750 ریال
360,769 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
381,830
14,624,473,629 ریال
348,202 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
40149000
اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر
3,804
13,021,044,840 ریال
310,025 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
78,784
11,924,524,229 ریال
283,917 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
92,400
11,861,535,355 ریال
282,418 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
79,876
11,763,466,320 ریال
280,083 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39021020
گريد فيلم پلي پروپيلن
125,000
11,503,561,650 ریال
273,894 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
78,236
11,385,892,973 ریال
271,093 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84209100
غلتک ها براي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن
5,436
10,253,482,938 ریال
244,131 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29291090
ساير ایزو سیانات ها
120,000
10,087,434,000 ریال
240,177 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
112,000
9,414,938,400 ریال
224,165 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29291090
ساير ایزو سیانات ها
100,000
8,567,319,456 ریال
203,984 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
190,000
8,483,340,000 ریال
201,984 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
96,000
8,069,947,200 ریال
192,142 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
204,487
8,047,996,904 ریال
191,619 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
852
8,003,025,653 ریال
190,548 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
912
7,780,021,309 ریال
185,239 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
85285900
ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر
1,115
6,904,913,400 ریال
164,403 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
80,000
6,724,956,000 ریال
160,118 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
28309090
ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص
19,800
6,469,562,880 ریال
154,037 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
200,000
6,387,640,000 ریال
152,087 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
73,120
6,146,609,784 ریال
146,348 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
45,000
6,071,591,700 ریال
144,562 $
30
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
140,000
5,836,950,000 ریال
138,975 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
12,367
5,643,553,300 ریال
134,370 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
5,040
5,617,837,690 ریال
133,758 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
18,600
5,332,218,624 ریال
126,958 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
4,823
5,302,497,704 ریال
126,250 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
28112200
دي اکسيد سيليسيم
70,100
4,985,167,087 ریال
118,694 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29251100
ساكارين و املاح آن
8,000
4,935,411,360 ریال
117,510 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84313900
قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک)
44,215
4,742,062,500 ریال
112,906 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
149,401
4,625,962,923 ریال
110,142 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84313900
قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک)
101,200
3,827,483,400 ریال
91,131 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
101,151
3,638,968,986 ریال
86,642 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
99,759
3,327,361,686 ریال
79,223 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
95,336
3,158,446,882 ریال
75,201 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
68041000
سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping)
25,344
3,097,871,568 ریال
73,759 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
40,000
3,002,228,930 ریال
71,482 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
39123110
كربوكسي متيل سلولز و املاح ان گريد خوركي
25,000
2,896,892,550 ریال
68,974 $
46
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
24,000
2,775,183,600 ریال
66,076 $
47
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
84209900
اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك
326
2,622,313,006 ریال
62,436 $
48
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
21069020
امولسيفاير
21,000
2,510,893,560 ریال
59,783 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
13023900
لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر
9,000
2,445,244,500 ریال
58,220 $
50
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
29173300
اورتوفتالات دي نوئيل يا دي دسيل
48,000
2,442,042,000 ریال
58,144 $
مجموع کل (ریال): 1,044,283,392,125
مجموع کل (دلار): 24,863,895