آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتيوپي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اتيوپي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 17 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
960,000
25,646,334,000 ریال
610,627 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132040
نخود رنگی ( دسی ) غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
480,000
21,948,114,240 ریال
522,574 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
480,000
15,862,042,000 ریال
377,668 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07133310
لوبيا چيتي
264,000
12,498,504,480 ریال
297,583 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
190,000
12,214,601,630 ریال
290,824 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
190,000
11,608,555,000 ریال
276,394 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
190,000
10,762,217,000 ریال
256,243 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07133200
لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده
240,000
10,592,371,200 ریال
252,199 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132040
نخود رنگی ( دسی ) غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
240,000
9,279,148,320 ریال
220,932 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132040
نخود رنگی ( دسی ) غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
144,000
6,984,683,136 ریال
166,302 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
240,000
6,608,682,000 ریال
157,350 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07132040
نخود رنگی ( دسی ) غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
120,000
5,292,300,195 ریال
126,007 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
38,400
4,308,564,480 ریال
102,585 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
38,160
3,999,137,472 ریال
95,218 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07133310
لوبيا چيتي
72,000
3,036,427,200 ریال
72,296 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07133310
لوبيا چيتي
25,000
1,075,346,510 ریال
25,603 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتيوپي
07133390
لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris)
9,000
447,604,358 ریال
10,657 $
مجموع کل (ریال): 162,164,633,221
مجموع کل (دلار): 3,861,062