آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور استراليا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور استراليا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 38 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
84248910
پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش
22,490
50,527,339,800 ریال
1,203,032 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
48,134
35,250,846,251 ریال
839,306 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
47,871
26,308,135,971 ریال
626,384 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
48,328
21,537,580,067 ریال
512,800 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
23,880
16,253,876,408 ریال
386,997 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
23,784
15,925,420,120 ریال
379,177 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
28049000
سلينيوم
2,000
14,265,020,530 ریال
339,643 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
58,117
11,057,540,006 ریال
263,275 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
24,294
9,700,703,480 ریال
230,969 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
84629900
پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي
57,000
8,912,750,000 ریال
212,208 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
100,000
7,032,385,280 ریال
167,438 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
96,000
6,477,560,040 ریال
154,228 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
80,000
4,049,416,000 ریال
96,415 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
1,300
3,046,094,380 ریال
72,526 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
40118090
سا?ر
15,281
3,033,563,875 ریال
72,228 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
40,000
2,510,877,600 ریال
59,783 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
85322590
ساير خازنها ثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ يا از مواد پلاستيکي بجزخازن SMD
673
2,475,977,766 ریال
58,952 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
9,220
2,428,179,039 ریال
57,814 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
120,000
2,426,739,840 ریال
57,780 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
120,000
2,382,524,040 ریال
56,727 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
105,000
2,285,345,100 ریال
54,413 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
28241000
منواکسيدسرب (مردا رسنگ)
20,000
1,981,959,300 ریال
47,190 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
39173990
ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
8,650
1,865,134,800 ریال
44,408 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
5,191
1,458,810,871 ریال
34,734 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
2,600
1,378,978,000 ریال
32,833 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
1,165
1,370,301,400 ریال
32,626 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31055900
ساير کودهاي معدني ياشيميائي داراي دوعنصر حاصلخير كننده ازت وفسفرکه در جاي ديگري مذکور نباشد
96,000
1,351,635,168 ریال
32,182 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
90
1,272,474,950 ریال
30,297 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
73151100
زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد.
5,484
1,104,027,780 ریال
26,286 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
31010000
کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي
3,000
766,547,640 ریال
18,251 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
798
743,730,790 ریال
17,708 $
32
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
30045090
ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند
229
550,486,926 ریال
13,107 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
320
254,339,531 ریال
6,056 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
25309090
ساير مواد معدني غير مذکور
100
108,556,236 ریال
2,585 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
450
99,784,560 ریال
2,376 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
94036090
ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي
1,100
42,000,000 ریال
1,000 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
94032090
مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي
590
4,927,400 ریال
117 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استراليا
95069990
ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د
300
4,200,000 ریال
100 $
مجموع کل (ریال): 262,245,770,945
مجموع کل (دلار): 6,243,951