آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسلووني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اسلووني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
72023000
فروسيليکومنگنز.
1,512,000
64,743,593,544 ریال
1,541,514 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
72023000
فروسيليکومنگنز.
1,512,000
62,942,760,720 ریال
1,498,637 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
72192100
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm
159,626
21,520,690,791 ریال
512,397 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
72023000
فروسيليکومنگنز.
504,000
20,339,124,624 ریال
484,265 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
211,161
10,819,401,771 ریال
257,605 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
201,086
10,760,467,782 ریال
256,202 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
129,324
7,479,391,186 ریال
178,081 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
75,000
4,117,320,000 ریال
98,031 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
37,985
3,899,247,413 ریال
92,839 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
64,794
3,360,657,115 ریال
80,016 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
32149000
ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند
15,872
2,722,347,050 ریال
64,818 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
28230000
اکسيدهاي تيتان
20,000
2,519,654,400 ریال
59,992 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
28230000
اکسيدهاي تيتان
20,000
2,416,486,400 ریال
57,535 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
84831090
ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر
125
2,192,036,000 ریال
52,191 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
39041010
سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد
22,500
1,982,848,500 ریال
47,211 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
72192200
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm.
12,464
1,655,014,211 ریال
39,405 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
84339090
اجزاء وقطعات برای ماشین آلات ردیف 8433 غیر مذکور
14,182
1,587,222,214 ریال
37,791 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
28181000
کوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص
42,000
1,569,070,440 ریال
37,359 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
27102000
روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها
17,358
1,481,983,589 ریال
35,285 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
140
1,034,754,000 ریال
24,637 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
2,760
976,252,184 ریال
23,244 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
69091200
اشياء سراميکي براي مصرف آزمايشگاهي داراي سختي برابريا بيشتر از9 درمقياس.Mohs
420
920,412,000 ریال
21,915 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
32149000
ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند
3,000
697,741,000 ریال
16,613 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
28112200
دي اکسيد سيليسيم
1,080
695,390,328 ریال
16,557 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
32149000
ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند
3,000
679,972,100 ریال
16,190 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
32129000
پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي
1,500
648,087,780 ریال
15,431 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسلووني
44119210
ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
42,641
590,234,571 ریال
14,053 $
مجموع کل (ریال): 234,352,161,713
مجموع کل (دلار): 5,579,814